Van de Velde

Cleaning
Ruimen, reinigen en algemeen rioleringsonderhoud

Camera-onderzoek
Opsporen rioleringsproblemen
Kwaliteitscontrole
In kaart brengen riolering

Freeswerken
Verwijderen obstakels
Voorbereiden en afwerken renovaties

Renovatiewerken
Duurzaam renoveren zonder breekwerken
Leidingrenovatie
Putrenovatie
Injectietechnieken

Algemeen rioleringsadvies
Rioleringsbeheer
Prioriteitenstrategie

Bij Van de Velde te Lier

Van de Velde

  • Ruimingsdienst
Paaiestraat 5, 2500 Lier
T03 488 37 40