Landmeetkunde en Expertiseburo Teugels

meten is weten 

PRECISIE, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID

- opmeten van eigendommen (notariële akte)
- opmeten van gebouwen en gronden in functie van ontwerp
- maatvoering bij gebouwen, wegenissen, en kunstwerken i.f.v. de aannemer
- maatvoering bij spoorwegen i.f.v. de aannemer
- opmeten en berekenen van grondverzet
- nauwkeurige waterpassingen 
- GPS-metingen & 3D-laserscanning
- dronemetingen & verkavelingsontwerpen
- plaatsbeschrijving voor en na de werken
- plaatsbeschrijving van huurceel
- schatten van onroerend goed i.f.v verkoops- en bedrijfsrevisoren.

 Bij Landmeetkunde en Expertiseburo Teugels te Temse.

Landmeetkunde en Expertiseburo Teugels

  • Expertisebureel
  • Landmetingen
Parklaan 60, 9140 Temse
T03 771 20 54
F03 771 02 66