Disclaimer

Inhoud

Inforegio besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Inforegio niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Inforegio verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Inforegio onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Inforegio niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Inforegio geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Inforegio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Klantendienst

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 016 25 50 43 of via mail info@inforegio.be

Toegankelijkheid

Inforegio heeft ervoor gezorgd dat deze website toegankelijk is voor alle bezoekers. De site beantwoordt aan de nieuwste normen en voorschriften voor websites en werd getest met verschillende browsers en hulpmiddelen voor mensen met een handicap.

Auteursrecht

© Inforegio

Inforegio geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

De persoonsgegevens die je aan Inforegio verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Inforegio, Stichelweg 11 3360 Korbeek-Lo.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Inforegio, de bedrijfsnamen en -logo's van adverteerders) zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Inforegio-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Leuvense rechtbanken bevoegd.