Onderhoud verwarming gas & stookolie

Dankzij het periodiek onderhoud kunnen eventuele potentiele problemen met uw verwarmingsketel vroegtijdig aangepakt worden en kan u steeds profiteren van een optimaal afgestelde en betrouwbare verwarmingsinstallatie. Wij geven steeds voorrang aan de veiligheid, betrouwbaarheid en ecologie van uw cv ketel en verwarmingsinstallatie.

Indien u eenmaal het onderhoud bij ons heeft laten uitvoeren, kunnen wij u desgewenst en volledig vrijblijvend vanaf dan automatisch contacteren wanneer het volgende onderhoud dient te gebeuren. Deze service is volledig gratis voor onze klanten.

In Vlaanderen geld er een verplichting betreffende het periodiek nazicht van cv ketels. Voor gasketels dient een nazicht alle 2 jaar te gebeuren, voor stookolieketels dient dit jaarlijks te gebeuren.

Voor het uitvoeren van onderhouden en depannages zijn we in het bezit van een specifiek daarvoor uitgeruste service wagen. Hierdoor hebben we de meest courante en voorkomende wisselstukken steeds bij de hand.

Tijdens het onderhoud gaan we na of de uitstoot van uw cv ketel binnen de wettelijke normen valt, hieruit kunnen we dan ook het verbrandingsrendement van uw cv ketel op uitmaken.

Het warmtelichaam van de cv ketel, brander en schouw worden nagekeken en/of gereinigd. Indien mogelijk en nodig wordt ook de brander afgesteld.

Verder gaan we ook een (visuele) controle van de noodzakelijke omliggende componenten uitvoeren. Is het expansievat nog in orde, zijn er sporen van lekkages aan componenten/veiligheidsventielen/leidingen, is de druk op de installatie in orde, werk het vulcircuit nog naar behoren…

Voor gasketels wordt er een controle uitgevoerd op dichtheid van de gasleiding en gasregelventiel, dit gebeurt door de tellerstand van de gasteller te controleren gedurende een bepaalde periode.

Voor toestellen van het type B (toestellen die hun lucht voor de verbranding vanuit het stooklokaal nemen), wordt er extra aandacht besteed aan de verluchting van het stooklokaal (=opstelruimte cv ketel). Een goed werkende en reglementaire verluchting is voor dit type toestellen uiterst belangrijk. Dit om zowel de goede werking van het toestel te kunnen garanderen (voldoende zuurstof aanvoer voor een correcte verbranding), als voor de veiligheid van de gebruiker van het toestel (in geval van problemen met de schouw – potentieel risico op CO vergiftiging)

Typisch verloop van onderhoud op een stookolieketel

 • Initiële meting rookgassen + trek/druk schouw & roetmeting
 • Reiniging/controle ketel/brander/schouw + omliggende en bijhorende componenten
 • Vervangen sproeier en/of filters en/of dichtingen indien nodig
 • Controle meting rookgassen, pompdruk, roetmeting en afstellen/bijregelen brander indien nodig
 • Controle stookplaats verluchting/lucht aan en afvoer
 • Uitvoeren van eventuele herstellingen (expansievat, veiligheidsklep, vulleiding…)
 • Afleveren van attest uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 • Indien nodig inplannen van vervolg afspraak, voor eventuele verdere herstellingen, aanpassingen of wegwerken van tekortkomingen indien gewenst en niet direct uitvoerbaar tijdens het onderhoud

Typisch verloop van onderhoud op een gasketel

 • Initiële meting rookgassen + trek/druk schouw
 • Reiniging/controle ketel/brander/schouw + omliggende en bijhorende componenten
 • Vervangen dichtingen indien nodig
 • Controle meting rookgassen, gasdruk en afstellen/bijregelen brander indien nodig en wettelijk toegelaten
 • Controle stookplaats verluchting/lucht aan en afvoer
 • Controle dichtheid gasleiding/gasregelventiel via gasteller
 • Uitvoeren van eventuele herstellingen (expansievat, veiligheidsklep, vulleiding…)
 • Afleveren van attest uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 • Indien nodig inplannen van vervolg afspraak, voor eventuele verdere herstellingen, aanpassingen of wegwerken van tekortkomingen indien gewenst en niet direct uitvoerbaar tijdens het onderhoud