Uitvaarcentrum Debay

Begrafenissen - crematies
nabestaandenzorg
uitvaartverzekeringen

• organisatie uitvaart van A tot Z voor ieders budget
• persoonlijke dienstverlening
• eigen funerarium en aula
• eigen rouwdrukwerk

DFA1 bvba c/o Uitvaartzorg Debay
Noorderplaats 5 bus 2 | 2000 Antwerpen
RPR Antwerpen 0412.937.710

Uitvaarcentrum Debay, uw uitvaartverzorging te Tongeren.

Uitvaarcentrum Debay

  • Begrafenissen
  • Crematies
  • Uitvaartverzorging
de Schiervelstraat 27-29, 3700 Tongeren
T012 23 13 36