PZ Onze-Lieve-Vrouw

algemeen psychiatrisch ziekenhuis gespecialiseerd
in de behandeling van verslaving, psychose,
persoonlijkheidsstoornissen en depressie
voor patiënten vanaf 16 jaar.

Algemene info:
t 050 30 18 00 - info@pzonzelievevrouw.be

Opname en consultatie:
t 050 30 18 99
medischsecretariaat@pzonzelievevrouw.be

PZ Onze-Lieve-Vrouw, uw ziekehuis te Brugge!

PZ Onze-Lieve-Vrouw

  • Psychiatrisch ziekenhuis
Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge
T050 30 18 00