Bert De Vylder / Arbometica

• Opmetingen van percelen (grensbepalingen, plannen als basis voor bouwaanvraag, hoogtemeting,…)
• Verkavelingen en stedenbouwkundige attesten
• Schattingen (voor verkoop, nalatenschap,…)

Bij Bert De Vylder / Arbometica, Beëdigd landmeter-expert te Hamme.

Bert De Vylder / Arbometica

  • Landmeter
Bookmolenstraat 24, 9220 Hamme
M0496 03 88 90