Bert De Vylder / Arbometica

BERT DE VYLDER / ARBOMETICA
Beëdigd landmeter-expert te Hamme

• Opmetingen van percelen (grensbepalingen, plannen als basis voor bouwaanvraag, hoogtemeting,…)
• Verkavelingen en stedenbouwkundige attesten
• Schattingen (voor verkoop, erfenissen,…)
• Plaatsbeschrijvingen

Contacteer ons via: arbometica@telenet.be

Bert De Vylder / Arbometica

  • Landmeter
Bookmolenstraat 24, 9220 Hamme
T052 52 63 88
M0496 03 88 90