Basisschool 't Laantje

Welkom in de school
die doet groeien!

Gezonde, bewegingsgezinde, sportieve school
Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid
Aangename sfeer
Gerichte ondersteuning a.d.h.v. co-teaching in de lagere school
Viering van de jarigen van de maand
Mooi verzorgde speelplaats
2-jaarlijkse boerderij-, zee- en sportklassen
Krachtige leeromgeving
Digitale borden
Techniekklas / meetklas
Oog voor de noden van alle leerlingen
volledig vernieuwde refter, snoezelruimte, yogaruimte voor kleuters

Directeur: Robin De Ridder

SCHOLENGEMEENSCHAP “DE ZEVENSPRONG”
(HASSELT - ALKEN)

Basischool 't Laantje, uw school - onderwijs te Alken.

Basisschool 't Laantje

  • Basisschool
Sint-Aldegondislaan 2, 3570 Alken
T011 31 22 33