Basisschool 't Laantje

Welkom in de school
die doet groeien!

Gezonde, bewegingsgezinde, sportieve school
Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid
Aangename sfeer Gerichte ondersteuning a.d.h.v.
co-teaching in de lagere school Viering van de
jarigen van de maand Mooi verzorgde speelplaats
2-jaarlijkse boerderij-, zee- en sportklassen
Krachtige leeromgeving Digitale borden
Techniekklas / meetklas Oog voor de noden
van alle leerlingen volledig vernieuwde refter,
snoezelruimte, yogaruimte voor kleuters

Directeur: Robin De Ridder

SCHOLENGEMEENSCHAP “DE ZEVENSPRONG”
(HASSELT - ALKEN)

Basischool 't Laantje, uw school - onderwijs te Alken.

Basisschool 't Laantje

  • Basisschool
Sint-Aldegondislaan 2, 3570 Alken
T011 31 22 33