Hoe maakt u een afspraak?

  • Telefonisch op de nummer 0496 10 08 42

U kan een boodschap nalaten met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, verwittig ons dan zo snel mogelijk, ten laatste 24u op voorhand anders zal deze noodgedwongen worden aangerekend.

Wat mag u verwachten op uw eerste afspraak?

Administratie

De eerste sessie begint met het opvragen van uw administratieve gegevens. Breng volgende documenten dus zeker mee:

  • Identiteitskaart
  • Voorschrift van de arts of specialist
  • Vignet van de mutualiteit
  • Eventueel verslagen en resultaten van onderzoeken die relevant zijn voor uw huidige pathologie

Anamnese

Bij de eerste consultatie vertelt de patiënt zijn klachtenverhaal in een vraaggesprek, de therapeut luistert en noteert, daarna volgt de kinebehandeling.

Kost en duur van een behandeling?

Alle kinesitherapeuten die u bij Aqua Fit Center ten dienste staan, zijn geconventioneerd en dus hanteren wij de officiële RIZIV-tarieven met hun specifieke terugbetaling door de mutualiteit. Het bedrag dat u terugkrijgt is afhankelijk van uw statuut als rechthebbende.

Behandelingen van een aandoening waarvoor u gehospitaliseerd werd, kan u ook inbrengen bij uw hospitalisatieverzekering. Behandelingen in het kader van een arbeidsongeval worden rechtstreeks via de verzekering vergoed, dus zonder uw financiële tussenkomst.

Een sessie duurt 30 minuten.

De betaling gebeurt na een aantal sessies of aan het einde van de reeks via bancontact. De getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor de mutualiteit zullen op dat ogenblik meegegeven worden.

Op hoeveel behandelingen heb ik recht?

U heeft per kalenderjaar recht op  maximum3 x 18 behandelingen, indien het gaat om 3 verschillende aandoeningen (bv. knie, rug, schouder). Indien u in de loop van het kalenderjaar reeds behandelingen heeft gekregen bij een collega, is het belangrijk ons dit te melden. Op deze manier worden problemen omtrent de terugbetaling via de mutualiteit vermeden.

Voor acute (na operaties) en chronische aandoeningen gelden andere regels, namelijk de F- pathologie waarbij men recht heeft op 60 behandelingen aan de normale terugbetaling.

Voor aandoeningen waarvoor een langdurige behandeling vereist is (E-pathologie), gelden verhoogde terugbetalingen en een onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserend geneesheer van de mutualiteit.