Het belang van kwijting op de jaarvergadering van een vennootschap

Het belang van kwijting op de jaarvergadering van een vennootschap

Op de komende algemene vergadering wordt de jaarrekening goedgekeurd en een bestemming gegeven aan het resultaat van boekjaar 2023. Ook de kwijting aan de bestuurder(s) vormt een verplicht punt...

Lees meer
Uw sociale bijdragen in 2024 vrijwillig aanpassen, goed idee?

Uw sociale bijdragen in 2024 vrijwillig aanpassen, goed idee?

Uw inkomen voor dit jaar is uiteraard nog niet bekend. Daarom betaalt u eerst voorlopige sociale bijdragen ofwel “voorschotten”. Die worden geraamd op basis van uw inkomen van drie jaar terug....

Lees meer
Een lening aangaan om uw voorafbetaling van 2024 te financieren

Een lening aangaan om uw voorafbetaling van 2024 te financieren

Eenmanszaken en Belgische vennootschappen kunnen al belasting betalen in het belastbaar tijdperk waarin ze hun winst realiseren, dus nog vóór hun aangifte...

Lees meer
Aanslag van ambtswege, dus automatisch een zwaardere sanctie?

Aanslag van ambtswege, dus automatisch een zwaardere sanctie?

De fiscus kan een aanslag van ambtswege toepassen in vijf gevallen die een fiscale overtreding uitmaken (art. 351 WIB92). Die gevallen zijn:

wanneer u uw privé- of vennootschapsaangifte niet...
Lees meer
Uw voordeel alle aard woning, verwarming en elektriciteit in 2024

Uw voordeel alle aard woning, verwarming en elektriciteit in 2024

Woont u als bestuurder gratis in de woning die eigendom is van uw vennootschap, dan wordt u daarop privé belast via een zogenaamd voordeel alle aard, dat forfaitair bepaald wordt op basis van
het...

Lees meer
Uw laatste sociale bijdragen voor 2023 zeker op tijd betalen!

Uw laatste sociale bijdragen voor 2023 zeker op tijd betalen!

De sociale bijdragen zijn op tijd betaald wanneer ze uiterlijk op de laatste dag van het betreffende kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan waarbij u bent aangesloten....

Lees meer