Uw sociale bijdragen in 2024 vrijwillig aanpassen, goed idee?

Uw sociale bijdragen in 2024 vrijwillig aanpassen, goed idee?

Uw inkomen voor dit jaar is uiteraard nog niet bekend. Daarom betaalt u eerst voorlopige sociale bijdragen ofwel “voorschotten”. Die worden geraamd op basis van uw inkomen van drie jaar terug. Concreet betekent dit dat uw bijdragen van dit jaar dus berekend worden op basis van uw inkomen van 2021.

Pas nadat de fiscus eind 2025 of begin 2026 het definitieve netto belastbaar inkomen van 2024 doorgegeven heeft aan uw sociaal verzekeringsfonds, zal u de eindafrekening of regularisatie krijgen. U zal dan ofwel moeten bijbetalen ofwel terugkrijgen.

Voor een zelfstandige in hoofdberoep is dat een percentage van 20,50% op het netto belastbaar inkomen. Tot een inkomen van 16.861,46 EUR betaalt u wel hoe dan ook de minimumbijdrage van 864,15 EUR per kwartaal. Voor zelfstandigen die in 2024 meer verdienen dan 107.300,30 EUR, dan blijft de sociale bijdrage beperkt tot het maximum van 4.952,48 EUR per kwartaal.

Indien u verwacht dit jaar meer inkomsten te verwerven dan in 2021, dan weet u dat u niet zal toekomen met de bijdragen die dit jaar van u gevorderd worden. Bij voorkeur geeft u dan aan uw sociaal verzekeringsfonds de raming van uw inkomsten van dit jaar door. Vervolgens ontvangt u een nieuwe kwartaalafrekening en vermijdt u nadien nog veel te moeten bijbetalen bij de definitieve afrekening.

Het is perfect regelmatig om gewoon de voorgestelde bijdrage te betalen op basis van het bekende inkomen van drie jaar terug. Ligt het netto belastbaar inkomen dit jaar toch hoger, dan zal er bij de definitieve afrekening geen bijkomende boete opgelegd worden.

Het tegenovergestelde is uiteraard ook mogelijk: u verdiende in 2021 meer dan dit jaar. In dat geval kan u de sociale bijdragen die tijdens 2024 van u gevorderd worden laten verlagen tot het geraamd netto belastbaar inkomen. Maar blijkt achteraf toch dat u tijdens 2024 meer verdiende, dan zal er u wel een boete van 3% per kwartaal en 7% per jaar worden opgelegd.

Voor zelfstandigen die aangesloten zijn in hoofdberoep, kan de bijdrage sowieso niet verlaagd worden tot onder de minimumbijdrage in hoofdberoep.