Een lening aangaan om uw voorafbetaling van 2024 te financieren

Een lening aangaan om uw voorafbetaling van 2024 te financieren

Eenmanszaken en Belgische vennootschappen kunnen al belasting betalen in het belastbaar tijdperk waarin ze hun winst realiseren, dus nog vóór hun aangifte vennootschapsbelasting/personenbelasting wordt ingediend. Dit is het systeem van voorafbetalingen: al tijdens het lopende boekjaar (een deel van) de verschuldigde belasting betalen op winst die in dat boekjaar zal worden behaald.

Uw vennootschap of eenmanszaak is niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Wanneer echter geen voorafbetaling wordt gedaan, past de fiscus een belastingvermeerdering toe. Zo worden ondernemingen aangespoord om hun belastingen vroeger te betalen. Vóór 2024 bedroeg deze vermeerdering 6,75% op de verschuldigde basisbelasting (4% voor eenmanszaken).

Vanaf 2024 wordt dit tarief echter opgetrokken naar 9%, onder impuls van de verhoogde rentes bij de ECB en dit voor zowel eenmanszaken als vennootschappen. Door tijdig en voldoende vooraf te betalen, kan uw vennootschap of eenmanszaak de toegepaste belastingvermeerdering van 9% neutraliseren. De toegepaste neutralisatie is hoger naarmate er vroeger wordt betaald:

Het kan interessant zijn om een voorafbetalingslening aan te gaan bij een bank naar keuze. De rentevoet varieert meestal tussen de 4% à 5% en ligt bijgevolg 50% lager dan een veel duurder kaskrediet en nog fors lager dan de 9% boete ingeval van onvoldoende voorafbetalingen.

Het is trouwens ook uw bank die het geleende bedrag als voorafbetaling stort naar de FOD Financiën op het meest geschikte tijdstip, om zo de vermeerdering te voorkomen. De intresten die u of uw vennootschap aan de bank betaalt zijn, in tegenstelling tot de vermeerdering zelf, fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

U kunt nu al een lening aangaan om voorafbetaling 1 te financieren, waardoor u dan ook al begint af te betalen voordat de voorafbetaling gestort wordt door uw bank, maar het voordeel is dat u dan in principe een interessantere intrestvoet kunt krijgen.