- Studenten moeten hun handen wassen (of ontsmetten met handgel) aan het begin en einde
van elke pauze en voor + na elke behandeling.

- Studenten oefenen steeds 1-op-1 en bij voorkeur met één vaste medestudent. Roteren
binnen een les is niet toegestaan.

- Bij een oneven groep mag er een groepje van 3 studenten gevormd worden,de 1-op-1 regel
blijft behouden. De derde student zal aan de kant blijven staan op 1,5 meter afstand tot het
zijn / haar beurt is om te technieken uit te voeren of te fungeren als oefenmodel.

- Gebruik op het werkblad enkel het essentiële materiaal dat nodig is voor de opleiding.

- Als docent verlucht ik het lokaal regelmatig door de ramen te openen (indien de temperatuur
het toelaat staan deze constant open. Bij koudere temperaturen tijdens elke pauze).

- Alle behandelunits worden zo opgesteld dat een minimumafstand van 1,5m tussen twee
cursisten wordt gegarandeerd.

- Gebruik wegwerpmateriaal (handdoeken, sponzen, enz.) waar mogelijk.

- Ook tijdens de theorielessen moeten studenten op voldoende afstand van elkaar zitten.

-Na de opleiding
● Verlucht, reinig en desinfecteer de ruimte.
● Ontsmet elk instrument/oppervlak dat in contact is geweest met je leerling. 

Pauze(s):
● Voorzie waar mogelijk voldoende afstand in de eetruimte.
● Koffie / thee / frisdranken / snacks kunnen voorlopig best niet aangeboden worden. Deze
dienen de studenten en docenten (voorlopig) zelf mee te brengen.