Fotoalbums

Woon- & zorgcentrum Sint-Antonius

Wonen bij ons is kiezen voor warme zorg.

Ons woonzorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening die behoort tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter Kanunnik P.J. Triest. Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen met hen streven wij naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. Wij wensen onze zorgverlening tevens af te stemmen op actuele noden, met aandacht voor de meest kwetsbare medemens. Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en verantwoorde prijs. Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers essentieel. Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei in deskundigheid. Zin voor samenwerking en respect voor de christelijke identiteit zijn fundamenteel. Familie geniet onze volle aandacht. Wij zien hen als partner in de zorgverlening. Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Zij bieden een duidelijke meerwaarde. Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige schakel in de regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. In ons samen werken en samen leven streven wij naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Alle medewerkers engageren zich om deze visie te realiseren.

WZC Sint-Antonius biedt woongelegenheid en zorg aan 163 zorgbehoevende ouderen, waarvan 6 woongelegenheden voorbehouden zijn voor de opvang in kortverblijf. Onze medewerkers streven naar een optimale begeleiding van de ons toevertrouwde ouderen en dit zowel op fysisch als psychosociaal vlak. Het WZC bestaat uit 4 woongemeenschappen.

Aanbod

 • Wij bieden zorg aan 160 bewoners
 • Residentiële zorg met specifieke zorg voor ouderen met dementie & personen met multiple sclerose
 • Kortverblijf (6 plaatsen)
 • Crisisopvang. Seniorenrestaurant: elke dag van 11.15 uur tot 12.30 uur
 • Zorgpunt "De Brug": informatie- en ontmoetingscentrum in samenwerking met OCMW Dendermonde
 • SOM+ : in samenwerking met diverse thuiszorgpartners, ondersteuning in de thuissituatie bij de zwakke oudere

Nieuws & activiteiten

Vacature logistiek medewerker

WZC Sint-Antonius - Rootjensweg 77 te Dendermonde (Grembergen) behorende tot de VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu, is een voorziening erkend voor 155 woongelegenheden, met inbegrip van kortverblijf. Bent u op zoek naar een boeiende job, dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn...
lees meer
Vacature logistiek medewerker

Vacature verpleegkundige WZC Sint-Antonius

WZC Sint-Antonius is een woonzorgcentrum met 155 woongelegenheden, waaronder 6 voor kortverblijf. Met een 130 tal enthousiaste medewerkers geven wij dagelijkse zorg aan verschillende doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, ouderen met dementie, ouderen met nood aan palliatieve zorgen, patiënten met...
lees meer
Vacature verpleegkundige WZC Sint-Antonius
meer nieuws & activiteiten

Foto's

Recensies

Er zijn nog geen recensies geschreven voor WZC Sint-Antonius.

Contact

WZC Sint-Antonius

Rootjensweg 77, 9200 Grembergen
 • Wooncentrum
 • Woonzorgcampus
 • Woonzorgcentra
 • Woonzorgcentrum
 • Zorgcentrum
 • Zorgverblijf