Guy De Bie & C°

Guy De Bie & C°

Uw expert in verzekeringen, boekhouding & fiscaliteit te Aalst

FSMA nr. 22459 NR.KREDIETMAKELAAR 122332

Boekhouding & fiscaliteit

Starterformaliteiten: vervullen van volgende formaliteiten:

 • Inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen K.B.O.
 • Aanvraag registratienummer.
 • Formaliteiten inzake BTW administratie.
 • Opstellen financieel plan.
 • Contacten met het notariaat en het bedrijfsrevisoraat voor het opstellen en verlijden van alle akten inzake oprichting, fusie, splitsing, ontbinding en vereffening van vennootschappen.
 • Begeleiding inzake burgerlijk recht (vb recht van opstal)

Boekhouding:

 • Het verzorgen van de gehele of gedeeltelijke administratie en boekhouding, volledig op maat.
 • Verzorgen van de boekhouding volledig intern op kantoor.
 • Mogelijkheid in voorziening van medewerker(s) deeltijds op uw kantoor.

Diverse dienstverleningen:

 • Opstellen van de maandelijkse of trimestriële BTW - aangiften en intracommunautaire listings.
 • Opstellen van de jaarrekening en de aangifte met haar bijlagen voor de belastingen inzake personen - en of vennootschapsbelasting.
 • Bijstand bij alle fiscale en andere controles.

Fiscaal advies:

 • Onafhankelijk fiscaal advies aan zowel privé - personen als aan bedrijven. Zowel op het vlak van Directe belastingen als BTW en andere.
 • Oprichting van alle vennootschapsvormen.
 • Successieplanning en familiale opvolging.
 • Begeleiding bij overname of overlating van de handelszaak of vennootschappen.
 • Management en Consultancy : zakenplannen, kostenanalyse, verzekeringen, beleggingsadvies, milieu, …

Recensies

Er zijn nog geen recensies geschreven voor Guy De Bie & C°.

Contact

Guy De Bie & C°

Weverijstraat 57, 9300 Aalst
 • Bank & kredieten
 • Beleggingen
 • Boekhouding
 • Fiscaliteit
 • Kredietmaatschappij
 • Verzekeringen
T053 75 05 96
F053 75 05 98
Ond. nr.0476.140.534