Thuisverpleging Piekuurtje

40 jaar zorg met een hart voor iedereen!

Verpleging aan huis in Retie

Piekuurtje, bestaande uit een professioneel en gemotiveerd team van verpleegkundigen, staat voor iedereen klaar die zorg nodig heeft. Via opleiding en overleg blijven wij up-to-date om te groeien binnen ons vak en kunnen zo zorg op maat bieden. Daarom dragen wij bekwaamheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Een luisterend oor en een warm menselijk contact vinden wij heel belangrijk. Kortom: zorg met een hart voor iedereen!

Wat doen wij?

Hulp bij medicatie: een correcte inname van je medicatie, de dosis en het tijdstip van inname, zijn belangrijk. Wij dienen de medicatie toe (vb via inspuiting) of helpen je bij de voorbereiding ervan.

Wondzorg: wij bieden hulp en ondersteuning bij alle types van wondzorg. Wanneer de zorg zeer ingewikkeld is of de wondheling verloopt niet zo goed, dan kunnen we beroep doen op onze referentieverpleegkundige wondzorg.

Palliatieve zorgen: als je ongeneeslijk ziek bent, kan je met je familie en vrienden ondersteuning krijgen van onze verpleegkundigen. Zij kunnen ook altijd beroep doen op onze referentieverpleegkundige palliatieve zorg.

Zorgen aan diabetespatiënten: een goede opvolging van je diabetes door het correct innemen van je medicatie, het opvolgen van je bloedsuikerwaarden, voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding voorkomt verwikkelingen. Voor specifieke zorgen of vragen kunnen de verpleegkundigen altijd terecht bij onze diabeteseducator.

Zorgen aan het maagdarmstelsel: krijg je voeding via een sonde, heb je hulp nodig bij de zorg van je stoma of heb je problemen met je darmen, onze verpleegkundigen kunnen je helpen.

Zorgen aan het urinair stelsel: heb je blaas- of nierproblemen of heb je ongewenst urineverlies, onze verpleegkundigen staan je bij.

Zorgen aan het hart- en bloedvaten stelsel: hart- en vaatziekten kunnen je dagelijks leven bemoeilijken, onze verpleegkundigen helpen je bij verwikkelingen (vb na een hersenbloeding of hartinfarct). Ook aan preventie hechten we belang.

Zorgen aan de luchtwegen: longziekten komen vaak voor. Een goede begeleiding is dan ook onontbeerlijk. Onze verpleegkundigen bekijken samen met jou je zorgvraag en zoeken naar een passende oplossing.

Oncologische zorgen: onze verpleegkundigen zijn opgeleid om patiënten met kanker te verzorgen en te begeleiden. Heel wat oncologische zorgen waren vroeger enkel in het ziekenhuis mogelijk. Vandaag kan er veel meer thuis gebeuren. Ook met je vragen en bezorgdheden kun je bij ons terecht.

Hygiënische zorgen en activiteiten dagelijks leven: wij proberen je zelfredzaamheid te stimuleren zodat je zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Als het niet meer lukt, zullen we geheel of gedeeltelijk de hygiënische zorg overnemen. Deze kan onder meer bestaan uit:

Wat kost het?

Thuisverpleging Piekuurtje factureert je verzorging rechtstreeks aan je mutualiteit (systeem derdebetaler). Dit betekent dat je meestal niets moet betalen. De wet bepaalt dat een beperkt aantal zorgen niet terugbetaald worden. Hiervoor vragen we een vergoeding. Informeer ernaar bij je verpleegkundige.

Thuisverpleging piekuurtje

Wie zijn we?

Marie-Josée Vanherck (✆ 0479 88 19 47)
diabeteseducator
referentieverpleegkundige palliatieve zorg

Ann Moons (✆ 0474 75 79 07)

Els Geysen (✆ 0478 32 87 92)
referentieverpleegkundige diabetes
referentieverpleegkundige wondzorg

Thuisverpleging piekuurtje

Contact

Heb je een specifieke vraag, kun je niet vinden wat je zocht? Contacteer ons en wij bekijken graag of we je verder kunnen helpen. Dit kan steeds via mail: thuisverpleging.piekuurtje@gmail.com of telefoon: 0487 73 70 43