Thuisverpleging Gooik

Verpleegkundige zorg op maat en met een hart.

Ik ben Nancy Du Bois en heb reeds meer dan 30 jaar ervaring als zelfstandige verpleegster. Ik woon in de Parel van het Pajottenland, mijn werkgebied is Groot Gooik, Groot Pepingen, Lennik, Herfelingen en Neigem. Ik ben ook wondzorg-, diabetes- en paliatieve verpleegkundige. Ik werk in het derdebetalerssysteem, dit betekent dat ik rechtstreeks factureer aan de mutualiteit of verzekering.

Het thuismilieu is de meest warme, vertrouwde omgeving waarin mensen zich geborgen voelen. Welke verpleging, begeleiding er juist nodig is voor u wordt telkens individueel besproken samen met u, maar ook in overleg met familie, dokter. Wij zoeken samen naar de gepaste oplossing.

Verzorgingen

 • Hygiënische zorgen (wassen, kleden enz.)
 • Aan- en uittrekken van steunkousen en windels
 • Allerlei inspuitingen
 • Palliatieve zorg en begeleiding
 • Medicatie klaarzetten en toedienen
 • Infuustherapie
 • Diverse wondzorg en stomazorg
 • Toedienen van oogdruppels en zalf na operatie
 • Spoelen Port a cath
 • Opvolgen diabetici en insulinetherapie
 • Contact leggen met diensten zoals warme maaltijden, poetshulp, familiezorg, pedicure …
 • Medische pedicure aan huis

Contact

Thuisverpleging Nancy Du Bois
- De zorgparel -

Thuisverpleging – Thuiszorg - Wondzorg

Nancy Du Bois
Terlostraat 29a
1755 Gooik
0475 34 14 87

Meer informatie?

 • Ik ben er voor u 7 dagen op 7
 • 24u op 24u bereikbaar
 • Indien ik direct niet opneem, spreek gerust een boodschap in en ik bel u zo vlug als mogelijk terug.