Hygiënische zorgen

De hygiënische verzorging en het dagelijks toilet is voor ons de belangrijkste taak. Dit kan zowel aan de lavabo als in de douche of bad. Wij komen hiervoor dagelijks of enkele keren per week langs. Daarbij wordt er extra aandacht gegeven aan een aantal observaties, parameters dewelke opgevolgd worden in het medisch dossier.

Wondzorg

Wondzorg gebeurt altijd op voorschrift van een arts of specialist. Dit kunnen eenvoudige wonden zijn of meer specifieke wonden met wiek, redon of dergelijke.

Compressietherapie

Compressietherapie is het aanbrengen van tegendruk in het oedeemgebied. Dit kan door het aanbrengen van steunkousen of therapeutische windels.

Inspuitingen

Op voorschrift van de arts kan medicatie SC, IM of IV ingespoten worden dagelijks, wekelijks of maandelijks.

Infusietherapie

Infusietherapie is een complexe en gespecialiseerde zorg. Bepaalde behandelingen zoals het toedienen van baxters of chemotherapie kunnen in de thuissituatie gebeuren en je hoeft er niet voor naar het dagziekenhuis.

Medicatieopvolging

Patiënten moeten soms verschillende geneesmiddelen op verschillende dagen en verschillende tijdstippen innemen. Voor de patiënt is dat niet altijd even eenvoudig om hier een overzicht over te krijgen. Wij nemen deze zorg graag over om vergissingen en problemen te voorkomen.

Palliatieve verzorging (24/7)

Palliatieve verzorging wordt gestart wanneer er geen genezing meer kan plaatsvinden. Het is een zorg in het kader van stervensbegeleiding. Palliatieve zorg is altijd een zorg op maat van de patiënt. De psychische begeleiding van de patiënt en zijn omgeving is daarin cruciaal.

Diabetes

Wij bieden geen diabeteseducatie aan maar verzorgen en controleren wel de dagelijkse behoeftes van u als diabeet zoals het inspuiten van de insuline, meten van de glycemie, controle op wondjes, …

CONTACTEER ONS