Fotoalbums

De Sint-Martinusscholen

De Sint-Martinusscholen liggen op twee campussen, binnen het centrum van Herk-de-Stad, nauwelijks 800m van elkaar verwijderd. Alle eerstegraadsleerlingen volgen de lessen op campus Ursula aan de Ursulinenstraat 2, alle leerlingen van de tweede & de derde graad op campus Amandina. Deze campus grenst aan de Sint-Truidersteenweg, de Veearts Strauvenlaan en de Oude Tramweg. Er ontstaan drie pedagogische entiteiten: de eerste graad, de tweede graad en de derde graad.

Contact:

Campus Ursula: Ursulinenstraat 2, 013-35 54 30, ursula@st-martinus.be
Campus Amandina: St-Truidersteenweg 18, 013-35 06 80, amandina@st-martinus.be

In de eerste graad

  • 1e leerjaar A: met daarin de opties Latijn, STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics), hoofdvakken, hoofdvakken / technische vakken, hoofdvakken / handel / voeding / sociale en technische vorming;
  • 1e leerjaar B: met daarin de opties Nijverheid en Voeding;
  • 2e leerjaar: met daarin de opties Grieks-Latijn, Handel, Hotel-voeding, Industriële wetenschappen, Latijn, Mechanica-elektriciteit, Moderne wetenschappen, Sociale en technische vorming en STEM;
  • Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL): met daarin de beroepenvelden Hotel-bakkerij-slagerij, Kantoor en verkoop/Verzorging-voeding en Nijverheid.

In de tweede en derde graad

Onze scholengemeenschap werkt vanaf de 2de graad volgens de interessegebieden Economie & organisatie, Welzijn & maatschappij, STEM, Taal & cultuur en Voeding & horeca. Binnen de interessegebieden kiezen de leerlingen een studierichting die bij hun aanleg en capaciteit past. Voor een volledig overzicht: www.st-martinus.be.

Dagindeling

Onze lessen beginnen om 8.55 uur en eindigen om 16 of 16.50 uur. We zijn vlot bereikbaar met de bussen van De Lijn vanuit de omliggende centrumsteden. Voor een gedetailleerde reiswijzer: www.delijn.be

CLB

Wij worden begeleid door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) West-Limburg (afdeling Herk-de-Stad), Zoutbrugstraat 5, 3540 Herk-de-Stad. Tel.013/554656.

Rapport

Om de maand krijgen alle leerlingen van onze school een zgn. beurtrapport, waarin de cijfers van het dagelijks werk worden opgenomen; ze worden uitgedrukt in procenten en kunnen door de vakleraren van bijkomend commentaar worden voorzien. Een trimester- (of semester)rapport wordt bedeeld na elke periode van grote toetsen, d.i op het einde van elk trimester, behalve voor de leerlingen van de derde graad die met Pasen geen grote toetsen hebben. Voor elke vakantie wordt er bij het rapport een overzicht gevoegd per leerling van de afwezigheden van de voorbije periode. Elk rapport én dit overzicht moeten ondertekend worden door de ouders en de eerstvolgende schooldag terug aan de klassenleraar bezorgd worden.Dankzij Skore, het puntenverwerkingssysteem binnen Smartschool, kunnen ouders op elk moment de vorderingen van hun kinderen op de voet volgen.

Oudercontacten

Op geregelde tijdstippen organiseert de school oudercontacten; data en uren staan vermeld in het Vademecum en de schooljaarkalender van Smartschool. Bij het oudercontact kunnen de ouders op eenvoudig verzoek met de klassenleraren praten én met max. twee vakleraren. De ouders worden per brief uitgenodigd en kunnen een uur van voorkeur vermelden; de klassenleraren maken dan een planning op en bezorgen die via de leerlingen aan hun ouders; het kan ook steeds handig zijn deze regeling via Smartschool aan de ouders (als co-account) kenbaar te maken. Bij dringende gevallen kunnen ouders ook tussentijds een gesprek met een leerkracht en/of de directie aanvragen via de schoolagenda, een brief, of via Smartschool.

Ouderraad

Elke ouder wiens kind is ingeschreven in de Sint-Martinusscholen kan deel uitmaken van de ouderraad. De ouderraad kan advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders als groep in de schoolraad of het Medezeggenschapscollege. De ouderraad van de Sint-Martinusscholen is aangesloten bij het VCOV vzw, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, de koepelorganisatie voor ouders en ouderverenigingen van het vrij onderwijs.

Sint-Martinusscholen: campus Ursula - campus Amandina, uw onderwijs te Herk-de-Stad.

Foto's

Recensies

Er zijn nog geen recensies geschreven voor Sint-Martinusscholen.

Contact

Sint-Martinusscholen

Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad
  • Internaat
  • Onderwijs
  • Scholen
Maandag 08.00u-17.00u
Dinsdag 08.00u-17.00u
Woensdag 08.00u-13.00u
Donderdag 08.00u-17.00u
Vrijdag 08.00u-17.00u
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten