Nieuwe inschrijvingen bij Sint-Jozefschool Erpe-Mere

Nieuwe inschrijvingen bij Sint-Jozefschool Erpe-Mere

Beste leerlingen,
Beste (groot)ouders,
Beste lezers,

In de gemeente Erpe-Mere starten alle basisscholen (kleuter- en lager onderwijs) met één centraal aanmeldingssysteem voor het schooljaar 2023-2024. Dit wil zeggen dat kinderen die naar een basisschool in Erpe-Mere willen gaan zich eerst digitaal moeten aanmelden vooraleer ze zich kunnen inschrijven. Geen nood voor onze reeds ingeschreven kleuters en lagere schoolkinderen. Hun inschrijving blijft gegarandeerd op onze school.

Het aanmeldingssysteem is het gevolg van een nieuwe wet die alle kinderen een gelijke kans wil geven om naar de school van hun voorkeur te kunnen gaan. Bovendien laat het scholen toe om de klasgroottes beheersbaar te houden door vooraf hun maximumcapaciteit te bepalen per leeftijdsgroep of leerjaar.

Wie moet aanmelden?

Er wordt aangemeld per geboortejaar:
Kinderen die geboren zijn in 2021: alle kinderen, dus ook de kinderen die pas in september 2024 starten.
Kinderen die geboren zijn vóór 2021: alle kinderen die een (nieuw) plaatsje zoeken in een basisschool van Erpe-Mere.

Voorafgaande inschrijvingsperiode broer/zus en kind van personeel
Broers en zussen van ingeschreven kinderen kan je als ouder rechtstreeks op de school inschrijven van 9 januari tot 10 februari 2023. Net als kinderen van personeel van de school.

Hoe kan je aanmelden?

• Stap 1: Meld je aan
Meld je vanaf 28 februari tot en met 21 maart op www.erpe-mere.be/aanmelden-en-inschrijven-basisscholen. Registreer je en vul alle gegevens in van je kind(eren) waarvoor je een plaats in een basisschool van Erpe-Mere wil.
De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2023-2024 gaat van start op dinsdag 28 februari om 9u. en loopt tot dinsdag 21 maart 2023 om 16u.

• Stap 2: Krijg je ticket
Uiterlijk 21 april 2023 verstuurt het systeem een e-mail naar alle ouders. Als er plaats is, krijg je een inschrijvingsticket van de school uit je voorkeurslijst. Je kind is daarmee aangemeld bij die school, maar nog niet definitief ingeschreven.

• Stap 3: Schrijf je in
Ga vanaf 24 april tot en met 15 mei 2023 met je inschrijvingsticket naar de toegewezen school. Je ticket wordt omgezet in een definitieve inschrijving. Iedereen met een ticket heeft een plaats. Contacteer de school om een afspraak te maken.

Als je niet met je inschrijvingsticket naar de toegewezen school gaat in de periode tussen 24 april en 15 mei 2023 vervalt je ticket. Je gereserveerde plaats komt dan vrij voor een kind op de wachtlijst.

Heb je nog vragen?

Neem zeker ook een kijkje op onze site, bij de veelgestelde vragen in de infobrochure van de gemeente of neem gerust contact op met de directie op het nummer 053 83 75 33 of via mail vbsmere@yahoo.com.

Je mag zeker ook de dienst Onderwijs contacteren via onderwijs@erpe-mere.be of op het nummer 053 60 34 00. De gemeentelijke bibliotheek organiseert op 10 maart, van 9.30u. tot 12u. het digi-uurtje in de bib om ouders wegwijs te maken bij het digitaal aanmelden.

Bekijk ook het filmpje!