Een school…
… van de bovenste plank!

Hoofdschool Basisschool: kleuter & lager Onze hoofdschool biedt een veilige en zorgzame schoolomgeving aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Kwaliteit, verbondenheid, creativiteit zijn de waarden die we als rode draad in het werken aan de opdrachten willen meenemen. In wat we zeggen en doen proberen we deze waarden gestalte te geven zodat onze kinderen de kans hebben en krijgen om te groeien en zich te ontplooien tot gelukkige mensen. Ook ons pedagogisch project is gebaseerd op deze waarden.

KLEUTERSCHOOL

ONDERWIJSKUNDIGE ACTIVITEITEN

 • Ervaringsgericht werken met aandacht voor: zelfstandig spelen - explorerend beleven - ontwikkeling ondersteunend leren - ontmoeten
 • Speurneuzenmomenten voor sterke kleuters
 • Procesgericht volgen van ontwikkeling van kleuters
 • Schrijfdans in alle kleuterklassen
 • Werken met een heen- en weermapje
 • Extra aandacht voor overgang 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar
 • Watergewenning 1 maal per trimester
 • Ondersteuning van de kinderverzorger

LAGERE SCHOOL

ONDERWIJSKUNDIGE ACTIVITEITEN

 • Zorgbrede werking op maat van elk kind
 • Groeigerichte evaluatie
 • Levensecht onderwijs
 • Leerlingenparlement
 • Pluslezen
 • Kwartierlezen
 • Gebruik van chromebooks, tablets en ipads in de klas
 • Zwemmen voor de 5de en 6de leerjaren
 • Recente onderwijsleermethodes
 • Deelname aan sportactiviteiten
 • Extra murosactiviteiten: natuurklas, kasteelklas, sporttweedaagse, zeeklas
 • Aandacht voor de overgang 6de leerjaar naar secundair onderwijs

FACILITEITEN SCHOOLWERKING

 • Ruime speelplaatsen met leuke speeltuigen
 • Aparte speelruimte en speelmomenten voor kleuters
 • Middagactiviteiten
 • Nieuw aangelegd kunstgrasveld voor sport & spel
 • Goed ingerichte klaslokalen met aandacht voor ICT-infrastructuur
 • Slaapklasje in het peuterhuis voor de allerkleinsten
 • Grote ouderbetrokkenheid (ouderraad)
 • Naschools kleuterturnen (Huppelclub)
 • Naschoolse activiteiten georganiseerd door de ouderraad
 • Opvang op woensdagnamiddag
 • Warme maaltijden in onze gerenoveerde kleuterrefters
 • Huiswerkondersteuning tijdens avondstudie
 • Goede samenwerking met scholen van de scholengemeenschap
 • Een gezonde bewegingsgezinde school met aandacht voor gezonde bewegingstussendoortjes, water en fruit

ONZE GROOTSTE TROEVEN

 • Onderwijs van 2,5 jaar tot 12 jaar met doorstroommogelijkheid naar Sint-Jozef Mere secundair
 • Sterke leerlingenbegeleiding met aandacht voor de schoolloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg
 • Kwaliteitsvol onderwijs met veel ervaringskansen in een veilig leer– en leefklimaat
 • Landelijke ligging met een vlotte bereikbaarheid (op 1km van E40)
 • Verkeersveilige schoolomgeving door de invoering van een schoolstraat
 • Begeleide avondstudie
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Warme maaltijden

basisonderwijs erpe-mere