Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge

Psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrie voor mensen met psychische problemen te Gent

Een eigen cultuur met als basis ‘gastvrijheid’

Gastvrijheid is een existentiële houding die doorgetrokken wordt in elk aspect van ons werk. Het betekent dat wij hartelijk en gul zijn voor ieder die op onze deskundigheid beroep doet, nagenoeg zonder drempels.

Gastvrijheid gaat verder dan zorgen voor een warme, veilige plaats. We bieden een professionele context aan, zodat wie bij ons terecht komt de nodige ademruimte vindt om zijn levenszoektocht te hernemen. Met creativiteit en een open geest trachten we aansluiting te vinden bij de stijl van de persoon die zich aandient.

Deze grondhouding maakt dat ons ziekenhuis er met jaarlijks 1700 opnames in slaagt een antwoord te bieden op heel diverse zorgvragen. We ontvangen mensen met burn-out en depressie, maar evengoed complexe problematieken uit jeugdzorg, verslaving, psychose, mensen zonder papieren en gerechtelijke problemen.

Door steeds met verwondering te luisteren naar die complexe geschiedenissen is er een cultuur die de groei van aangepaste expertise en het ontwikkelen van innoverende behandelmethodieken stimuleert. We durven onze eigen inzichten in vraag te stellen en onze werking decentraliseren en geven ruimte aan het creatieve potentieel van onze medewerkers. We streven naar een geïntegreerde uitbouw van een netwerkende zorg door nauwe samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners, integrale jeugdzorg, familie, de buurt, et cetera.

‘Welzijn’ en ‘gezondheid’ liggen voor ons in elkaars verlengde. Daarom vragen we van onze medewerkers de veeleisende combinatie van een gedegen wetenschappelijke vorming met een steeds weer open blik om de ontmoeting aan te gaan.

Specialistisch ziekenhuis in Gent voor mensen met psychische problemen

Het Psychiatrisch Centrum Gent - Sleidinge is een specialistisch ziekenhuis voor mensen met psychische problemen. Het centrum heeft een residentieel, ambulant en mobiel aanbod binnen verschillende netwerken.

Jongerencluster Yidam, gespecialiseerd aanbod voor jongeren

De jongerencluster Yidam bevindt zich in campus Sleidinge en voorziet in een gespecialiseerd aanbod voor jongeren.

Lees verder →

Ook een gedifferentieerd behandelaanbod voor volwassenen

Voor de volwassenenzorg is er een gedifferentieerd behandelaanbod in Campus Gent en Campus Sleidinge. Op locaties in Gent is er VZW Delta Wonen, MOBiL team Gent Noord en ontmoetingshuis Villa Voortman.

Lees verder →

Seniorenkliniek, voor mensen ouder dan 60 jaar

De Seniorenkliniek is in Campus Sleidinge. Deze afdeling biedt voor mensen ouder dan 60 jaar met een psychiatrische, psychische of psychosociale problematiek een residentieel aanbod met mogelijkheid tot vervolgzorg in dagbehandeling of nabehandeling.

Lees verder →