Praktijk voor Logopedie Petra Veys

Praktijk voor Logopedie Petra Veys

Uw logopediste en logopedie te Zedelgem

Bij Praktijk voor Logopedie Petra Veys in Zedelgem kan u terecht voor een onderzoek en behandeling van:

 • Spraakstoornissen waaronder: articulatieproblemen /r/ niet of niet correct uitspreken > kan best aangeleerd worden vanaf 5,5-6 jaar, lispelen of tussentands uitspreken van /s/ en andere klanken > best zo vroeg mogelijk, liefst vanaf december tweede kleuterklas
 • Spreekmoeilijkheden / spreken / spraak
 • Taalstoornissen/ taalproblemen
 • Leerstoornissen/ leerproblemen / leren 
 • Rekenmoeilijkheden/ rekenproblemen / rekenen / wiskunde / dyscalculie
 • Leesproblemen/ leermoeilijkheden / lezen / dyslexie
 • Schrijfproblemen/ schrijfmoeilijkheden / schrijven / dysorthografie
 • Stemproblemen
 • Stembandknobbels / stembandknobbeltjes
 • Heesheid / hees / stemlast / zwakke stem
 • Trombose revalidatie / CVA / afasie
 • Studiebegeleiding
 • Dysartrie / slikstoornissen
 • Verkeerd slikken
 • Duimzuigen
 • Stotteren
 • Juist leren slikken ifv beugel (orthodontist)
 • Articulatie- en uitspraakmoeilijkheden bij o.a studenten leerkracht/onderwijs (vrijblijvende screening)

Recensies

Er zijn nog geen recensies geschreven voor Praktijk voor Logopedie Petra Veys.

Contact

Praktijk voor Logopedie Petra Veys

Torhoutsesteenweg 223, 8210 Zedelgem
 • Leerstoornissen
 • Logopedie
 • Spraakgebrek
 • Stemtherapie