Fotoalbums

Panaché Beveren

Bij Tania & Kitty kan u terecht voor een compleet assortiment brood en banket, alsook voor verse en ambachtelijke etenswaren.

Panaché is uw bakker in Beveren. Wij zijn echter meer dan een bakkerij. Zo bieden wij naast ons uitgebreid assortiment charcuterie, salades, brood, vers stokbrood, pistolets en drooggebak ook belegde (mini) broodjes, kaas- en charcuterie schotels en ontbijtmanden aan. Op bestelling verzorgen wij ook taarten, ijstaarten en gebak. Voor meer informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

Ons assortiment

Charcuterie, salades, brood, stokbrood, pistolets, drooggebak, belegde broodjes, kaasschotels, charcuterieschotels, ontbijtmanden, taarten, ijstaarten en gebak.

Foto's

Recensies

Интересная новость
_________________
мамандарды? футбол?а деген болжамдары мен ставкаларлары - <a href=http://kz.mf-531.site>зергерлік ойын автоматтары 4 барлы?ы 50 000 тегін ставкалар ?шін ойнайды</a> - джекпот казинолы? монако
- FranksSOP
Hi! inforegio.be

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl аbsоlutеly lеgаl?
Wе mаkе аvаilаblе а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding mеssаgе thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693
We only use chat.
- AnthonyMug
meer recensies

Contact

Panaché Beveren

Peter Benoitlaan 40, 9120 Beveren
  • Bakkerij
  • Brood & banket
  • Gebakjes
  • Kaasspecialiteiten
  • Patisserie
  • Salades
  • Taarten
T03 775 93 08
F03 775 93 08
Ond. nr.0874.751.245
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 07.30u-17.00u
Donderdag 07.30u-17.00u
Vrijdag 07.30u-17.00u
Zaterdag 07.30u-14.00u
Zondag 07.30u-12.00u

We zijn tijdens de feestdagen open van 07.30u tot 12.00u