Cursus PODOSTRIPE

Cursus PODOSTRIPE

Is een cursus van 2 uur.

Dit is een plakbeugel alleen uit rubber .

Is heel goed voor risico voeten!

Wordt in kleine groepjes gegeven om het ook op elkaar te oefenen zodat u weet hoe het voelt om dit goed aan uw klant te kunnen uitleggen wat men mag voelen en wat men niet mag  voelen.

Kost 100 € ( ex BTW ) metriaal in.

Inschrijven via contactformulier met vermelding van de titel van de cursus.

De datum wordt in onderling overleg gemaakt !