aanvraagprocedure logopedische terugbetaling

aanvraagprocedure logopedische terugbetaling

Om terugbetaling van logopedische verstrekkingen aan te vragen, dient er een procedure, bepaald door het RIZIV, gevolgd te worden. 

Wat moet je doen om een terugbetaling logopedische verstrekkingen te krijgen? 

1. voorschrift voor het aanvangsbilan, opgemaakt door een huisarts of geneesheer-specialist

2. het bilan met de gegevens van onderzoek uitgevoerd door de logopedist 

3. voorschrift voor behandeling, opgemaakt door een bevoegd geneesheer -specialist, afhankelijk per logopedische problematiek

4. aanvraagformulier voor tegemoetkoming 

 

Tarieven, geldig vanaf 1 april2024

Ik werk gedeconventioneerd. Bij patiëten met verhoogde tegemoetkoming blijven de wettelijk verplichte conventietarieven behouden. 

aanvangsbilan per 30 min€ 50  terugbetaling mutualiteit € 30,38
behandeling per 30 min€ 40terugbetaling mutualiteit €22,98
behandeling per 60 min€ 80terugbetaling mutualiteit € 46,20