Logopediepraktijk Soraya Moock

Uw logopediepraktijk te Tervuren voor logopedie, typelessen en stottertherapie

Wie ben ik?

Ik ben Soraya Moock, afgestudeerd aan de UGent als master in de logopedische wetenschappen. Ik verricht onderzoek en behandeling van articulatie-, spraak-, taal-, reken-, schrijf-, lees- en stemstoornissen. Verder heb ik me gespecialiseerd als stottertherapeute. Deze opleiding volgde ik bij CIOOS vzw te Antwerpen. Ik werkte reeds samen in een stotterteam, waar ik ervaring opdeed met onderzoek en behandelen van stotteren bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Ik organiseer ook oudercursussen. Uit het verleden leerde ik dat we als stottertherapeute nogal vaak geconfronteerd worden met bijkomende stoornissen. Vooral bij jonge kinderen zien we de combinatie van stotteren samen met verminderde spraakverstaanbaarheid omwille van articulatieproblemen. Er kan echter ook een combinatie zijn van stotteren met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling. Tijdens de lagere school kan het stotteren gepaard gaan met leermoeilijkheden.

Hieruit groeide mijn interesse om bijkomende opleidingen te volgen, zodanig ik mijn therapieën zo efficiënt mogelijk kan aanpakken. Ik volgde onder meer de cursus Hodson & Paden om kinderen met een fonologische stoornis te behandelen. Ook de extra opleiding als Prompt - therapeut en Metaphon heb ik gevolgd om articulatiemoeilijkheden zo snel en zo goed mogelijk te kunnen aanpakken. Tal van studiedagen met betrekking tot onderzoek en behandeling van leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie) zijn niet aan mij voorbijgegaan. Ik vind het zeer belangrijk om up- to – date te blijven en tracht de laatste ontwikkelingen op logopedisch vlak van dichtbij te volgen.

Ik vind het belangrijk dat elk individu een persoonlijke en aangepaste behandeling geniet. Een nauwe samenwerking met ouders, scholen, CLB en andere paramedici stel ik ten zeerste op prijs en is van groot belang om een goed resultaat te bereiken.

MAAK EEN AFSPRAAK »