Wetswijziging afronding cashbetalingen sinds 01/12/2019

Wetswijziging afronding cashbetalingen sinds 01/12/2019

Inzake deze regelgeving publiceerde de overheid enkele Frequently Asked Questions.

De belangrijkste antwoorden vindt  u hierbij summier in een notendop terug.

 1. Afrondingen gebeuren als volgt:
  1. Aanrekeningen van 0,01 en 0,02 cent worden afgerond naar 0,00 cent
  2. Aanrekeningen van 0,03 en 0,04 cent worden afgerond naar 0,05 cent
  3. Aanrekeningen van 0,06 en 0,07 cent worden afgerond naar 0,05 cent
  4. Aanrekeningen van 0,08 en 0,09 cent worden afgerond naar 0,10 cent
 1. De afrondingen hebben in principe enkel betrekking op cashbetalingen door een particulier.
 1. Deze regelgeving geldt voor alle ondernemingen, ook voor alle vrije beroepen, verenigingen en overheden.
 1. Indien u kiest om alle soorten betalingen af te ronden, dient dit voldoende zichtbaar in de zaak opgehangen te worden.
 1. De consument kan niet vragen dat er niet afgerond wordt voor cashbetalingen.
 1. Indien de klant toch weigert om het afgeronde bedrag te betalen, dan gaat de verkoop niet door.
 1. Er dient niet afgerond te worden bij een verkoop op afstand of via de webshop.
 1. Indien de consument met de kaart betaalt en een extra bedrag cash in geld vraagt, dient alleen afgerond te worden indien er beslist is om af te ronden voor alle betaalbewijzen.
 1. Indien een bedrag van een artikel terugbetaald wordt in cash dient afgerond te worden.
 1. Een klant betaalt deels cash, deels met de kaart, deels met maaltijdcheques of waardebonnen. Hoe dient afgerond te worden?
  1. Als alleen cash betalingen afgerond worden:
 1. Er wordt gevraagd aan de klant welk bedrag er betaald zal worden met maaltijdcheques, ecocheques of waardebonnen. Dit bedrag dient niet afgerond te worden.
 2. Er wordt gevraagd welk bedrag cash betaald zal worden. Dit bedrag dient afgerond te worden.
 3. Het saldo kan eventueel met de bankkaart betaald worden, zonder afronding.
  1. Als gekozen is om betaling met alle soorten betaalmiddelen af te ronden
 1. Het toegelaten gedeelte wordt betaald met maaltijdcheques, waardebonnen, ecocheques.
 2. Het saldo wordt afgerond.
 3. Er wordt een deel met cash betaald. Dit bedrag wordt afgerond en afgetrokken van de totale som.
 4. Het eventueel saldo wordt betaald met de bankkaart, is afgerond.
 1. Te vermelden bedragen op het kasticket
  1. Alleen cashbetalingen worden afgerond
 1. Het niet-afgeronde bedrag van de artikelen
 2. Het afgeronde totaal bedrag dat effectief cash is betaald
  1. Alle soorten betaalmiddelen worden afgerond
 1. Het niet-afgeronde totaal bedrag
 2. Het afgeronde totaal bedrag van de artikelen met aftrek van de betaling van de maaltijd- of ecocheques of waardebonnen
 1. Als de kassa het afgeronde bedrag niet automatisch afdrukt op het kasticket, mag dit manueel toegevoegd worden. Op termijn zal een aanpassing van het kassasysteem noodzakelijk zijn.
 1. Voor restaurants met BTW bonnetjes:
  1. Het daadwerkelijk cash betaalde afgeronde bedrag moet op het bonnetje vermeld te worden
  2. Het huidige BTW bonnetje moet worden aangepast en er dient ruimte voorzien te worden voor de vermelding van deze twee bedragen
  3. De oude bonboekjes mogen verder gebruikt worden tot de voorraad op is. Daarna moeten de bonnetjes aangepast worden.

Een uitgebreide versie en een antwoord op alle Frequently Asked Questions vindt u op de website van FOD Economie, via volgende link: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/prijsbeleid/betalingen/afronden-van-cashbetalingen-de