LG Accountancy

Boekhouding, fiscaal, economisch & juridisch advies 

Accountantskantoor Roeselare

LG Accountancy biedt, met meer dan 17 jaar ervaring in de sector via een persoonlijke aanpak, een oplossing op maat voor al uw vragen en diensten op vlak van boekhouding, fiscaal, economisch en juridisch advies in de regio Roeselare. Op ons kan u rekenen voor de opstart van uw eenmanszaak, KMO of verdere begeleiding en herstructurering van uw onderneming in haar levenscyclus. Wij willen een partner zijn die uw onderneming op basis van grondige analyses, op financieel en fiscaal vlak wenst te helpen beschermen van extra kosten, alsook te stimuleren in haar groei.

Onze samenwerking met u is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Een gezond financieel klimaat is de basis van elke succesvolle onderneming. Daarom bespreken wij graag, de door ons opgestelde analyses, samen met u. Op deze manier kunnen we pro-actief werken en toekomstgerichte adviezen geven, haalbare oplossingen bieden op lange en middellange termijn.

Wilt u meer dan een klassieke boekhouder/accountant, heeft u nood aan advies en begeleiding bij het managen van uw onderneming… Bij ons bent u aan het juiste adres voor een vertrouwenspersoon met een persoonlijke aanpak. Maak gerust een afspraak en wij verwelkomen u graag voor een vriendelijk en vrijblijvend kennismakingsgesprek of komen met plezier langs om te luisteren naar uw verwachtingen.

DIENSTEN

❖ Begeleiding bij opstart
Starters kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de opstart van hun eenmanszaak of vennootschap. Wij helpen bij het voorbereiden van de oprichtingsakte en het financieel plan, brengen de inschrijving bij het ondernemingsloket in orde, regelen de BTW-activatie en de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.

❖ Boekhouding en BTW
Wij voeren uw boekhouding of wij superviseren u bij het zelf inboeken van uw activiteit en dienen de nodige fiscale aangiften in na controle van uw inboekingen. Meerdere keren per jaar maken wij tussentijdse resultaten op en bespreken deze met u zodat er tijdig kan worden bijgestuurd en er kan worden nagekeken of er nog optimalisaties mogelijk zijn. Jaarlijks maken wij de winstberekening of jaarrekening op alsook de personenbelasting of vennootschapsbelasting. Bijgaand maken wij ook een balansanalyse op basis van de financiële ratio’s. Binnenkort zal u ook de mogelijkheid hebben om uw boekhouding online op te volgen en up-to-date te zijn van uw resultaten en openstaande klanten en leveranciers.

❖ KMO management
U kan ook bij ons terecht voor het opstellen van budgetten en begrotingen, het opmaken van financiële plannen in het kader van een kredietaanvraag alsook het onderhandelen met de banken, subsidieonderzoeken en subsidieaanvragen.

Personenbelasting
Uiteraard verzorgen wij de personenbelasting van onze zelfstandige klanten maar ook particulieren kunnen bij ons terecht voor de opmaak van hun aangifte.

Bemiddelen bij overnames
Wenst u uw eigen zaak over te laten of heeft u iets op het oog, dan kunnen wij u hierbij begeleiden. Wij kunnen u bijstaan met advies, maken een financieel plan op, onderhandelen met de banken, voeren een boekenonderzoek, …

Fiscaal advies
Wij proberen de belastingdruk voor onze klant zo laag mogelijk te houden door binnen het kader van de wet, de mogelijke belastingverminderingen toe te passen en te optimaliseren. U kan ook bij ons terecht voor:

  • Bijstand bij fiscale controles
  • Opmaak en verdedigen van bezwaarschriften
  • BTW-advies
  • Due diligence
  • Optimalisatie bij verwerving van vastgoed
  • Successieplanning

Familiale planning
Door een specialisatie in successieplanning, kan u bij ons terecht voor advies en bijstand bij familiale planning, zowel privaatrechtelijk, vennootschapsrechtelijk en fiscaal.

Bijzondere mandaten
Als accountant hebben wij de bevoegdheid om volgende controleopdrachten uit te voeren:

  • Opstellen verslag over staat van activa en passiva bij ontbinding
  • Opstellen verslag over staat van activa en passiva bij omzetting naar een andere vennootschapsvorm
  • Bijstand aan een vennoot in zijn of haar individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
  • Beoordeling ruilverhouding bij fusie of splitsing van vennootschappen

CONTACT

Voor algemene vragen kan u terecht op het nummer 051 49 00 41 of via mail naar info@lgaccountancy.be

LG Accountancy

Accountant Griet Logier
Dikmuidsesteenweg 624a, 8800 Roeselare
0478 95 19 92