Waardebepaling van een onroerend goed bij erfenis

Waardebepaling van een onroerend goed bij erfenis

Bij een erfenis moet u zelf de waarde bepalen van de goederen.
Om dit eenduidiger te laten verlopen voor een onroerend goed, kan u deze waardebepaling voortaan kosteloos door Vlabel laten uitvoeren. Zo moet VLABEL minder controleschattingen uitvoeren achteraf om de erfbelasting te kunnen berekenen. Indien nodig, behoort ook een bezoek aan de woning tot de mogelijkheden.

De voorwaarde is echter wel dat de erflater in het Vlaamse gewest woont. Het onroerende goed mag daarentegen overal in België gelegen zijn.
Deze waardebepaling is bovendien bindend en zal dus gebruikt worden voor het bepalen van de erfbelasting.
De aanvraag moet gebeuren binnen de 4 maanden vanaf het overlijden.

  • Deze mogelijkheid wordt aangeboden voor overlijdens vanaf 1 april 2019.
  • Deze schattingen betreffen enkel de aangiftes bij een erfenis. VLABEL verleent géén voorafgaande schattingen over verkoopprijzen.

In afwachting van deze dienst van VLABEL was er de mogelijkheid om een beroep te doen op landmeters-experten die een "kwaliteitscharter" met VLABEL gesloten hebben. Deze mogelijkheid zal behouden blijven.

In het Vlaams gewest heeft de fiscus 5 jaar de tijd om de aangegeven waarde te betwisten, in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest 2 jaar.
Indien u binnen de 2 jaar na het overlijden het onroerende goed met een meerwaarde verkoopt en u deze meerwaarde aangeeft, zal u in de drie gewesten geen boete of belastingverhoging opgelegd worden.