Taxshelter als alternatief voor voorafbetalingen?

Taxshelter als alternatief voor voorafbetalingen?

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting is de belastingvermeerdering wegens geen of onvoldoende voorafbetalingen aanzienlijk gestegen. Vanaf aanslagjaar 2019 bedraagt deze vermeerdering 6,75%, een verdrievoudiging tegenover aanslagjaar 2018. Bovendien zijn ook de regels voor eventuele kwijtschelding (< 80 EUR of 0,5% van de verschuldigde belasting) afgeschaft.

De potentiële vermeerdering kan verminderd worden door tijdig voorafbetalingen te verrichten. Hoe vroeger er wordt voorafbetaald, hoe groter het voordeel.

Voordelen voor een boekjaar die volgens kalenderjaar loopt:

- Voorafbetaling 10/04: 9% voordeel

- Voorafbetaling 10/07: 7,5% voordeel

- Voorafbetaling 10/10: 6% voordeel

- Voorafbetaling 20/12: 4,5% voordeel

U heeft dus geen vermeerdering indien u bv. 75% van de verschuldigde belasting betaald vóór 10/04. Indien u wacht tot 20/12 om een eenmalige voorafbetaling te doen, zal u al 150% van de verschuldigde belasting moeten betalen om een verhoging te vermijden.

Aangezien een investering via de taxshelter een onmiddelijke impact heeft op de te betalen belasting, kan dit een goed alternatief zijn voor een voorafbetaling.

Hierbij is de datum van ondertekening van de raamovereenkomst van belang en niet de datum van betaling.

De taxshelter kan dus een mooi alternatief zijn voor de voorafbetaling, gelet op de mooie rendementen die behaald kunnen worden.

VoorafbetalingNEEJAJA
TaxshelterNEENEEJA
Belastbare basis250.000,00250.000,00250.000,00
Taxshelter  18.487,50
Voorafbet. I 18.487,5018.487,50
Voorafbet. II 18.487,5018.487,50
Voorafbet. III 18.487,5018.487,50
Voorafbet. IV 18.487,50 
Bonus taxshelter (356%)  -65.815,50
Fin. belastb. Basis250.000,00250.000,00184.184,50
Vennootschapsbel. (29,58%)73.950,0073.950,0054.481,78
Bel. Vermeerdering4.991,634.991,633.677,52
Bonus voorafbetaling -4.991,63-4.159,69
Totale vennootschapsbel.78.941,6373.950,0054.481,78
Totaal betaald (venb + taxsh.)78.941,6373.950,0072.969,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een TAXSHELTER?

De taxshelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele en cinematografische werken aanmoedigt door de investeerders te belonen met een fiscaal rendement.

Door het succes is de regelgeving sinds 01/02/2017 ook uitgebreid naar podiumproducties (theater, opera, musical, ...)

Het fiscale rendement voor de investeerder is een belastingvrijstelling van 356% van het geïnvesteerde bedrag.

Wordt er bv. 1.000 EUR geïnvesteerd, dan bekomt de investeerder een fiscaal rendement van 5,30% (1.000 x 356% x 29,58%) of een nettobelastingvoordeel van 1.053 EUR.

Deze regelgeving laat ook toe dat de productievennootschappen een bijkomende vergoeding uitbetalen in de vorm van een interestbetaling op het ter beschikking gestelde geld.

Het investeringsbedrag is wel beperkt. De vrijstelling mag maar de helft uitmaken van de winst vóór aanleg van vrijstelling/ taxshelter met een maximum van 750.000 EUR. Er kan dus maximaal 210.674 EUR (750.000 EUR/ 356%) geïnvesteerd worden. Het eventuele overschot van de vrijstelling kan achtereenvolgens worden overgedragen naar een volgend jaar.

Door de verdere verlaging van de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2021, zal ook het taxsheltervrijstellingspercentage evenredig aangepast worden. Zo stijgt het vanaf aanslagjaar 2021 naar 421%, wat neerkomt op een rendement van 5,25%

Het fiscale rendement moet geval per geval bekeken worden. Bij interesse kan u ons steeds contacteren voor meer info en kunnen wij nagaan of dit voor uw situatie fiscaal voordelig is.