Kleine ondernemers die beroep doen op aannemers

Kleine ondernemers die beroep doen op aannemers

Wie geopteerd heeft voor de BTW-vrijstelling kleine ondernemingen (omzet < 25.000 EUR) mag zijn btw-nummer niet meer doorgeven aan aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren voor uw onderneming.

Als de aannemer toch uw btw-nummer ontvangt, zal deze ervan uitgaan dat u gewone btw-plichtige bent die periodieke btw-aangiften indient. Hierdoor zal u een verkeerde factuur ontvangen met "btw verlegd", terwijl dit niet mag.

Vroeger kon de btw-administratie dan de niet aangerekende btw, verhoogd met boetes en interesten opvragen bij de aannemer. Maar sinds kort zijn de rollen omgedraaid. 

Volgens de wet is er een uitdrukkelijk verbod om uw btw-nummer door te geven aan een aannemer. Bij een verkeerde facturatie zal de btw-administratie de verschuldigde btw bij u als kleine onderneming kunnen navorderen.

Wij adviseren om uw btw-nummer door te geven aan de aannemer maar te melden dat u geen periodieke btw-aangiften indient zodat de werken correct gefactureerd kunnen worden. De aannemer heeft uw btw-nummer echter wel nodig om zijn klantenlisting correct te kunnen indienen.