Gerichte controles AJ 2019

Gerichte controles AJ 2019

In juni 2019 werd de lijst met verhoogde controleacties bekendgemaakt.

Dit jaar zal de fiscus extra aandacht hebben voor:

 

In de personenbelasting:

  • personen die de aftrek van onderhoudsgeld, met doorstorting naar de buitenland willen genieten;
  • de loontrekkende of bedrijfsleider die werkelijke beroepskosten bewijst;
  • de verhuurder van onroerende goederen, waarbij het onroerend goed voor professionele doeleinden wordt gebruikt;
  • de houder van een buitenlandse rekening die dit niet aangegeven heeft;
  • personen die hun belastingaangifte niet indienen ondanks herinneringsbrieven.

 

In de vennootschapsbelasting:

Vennootschappen die:

  • niet voldoen aan de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve;
  • niet al haar buitenlandse inkomsten aangegeven heeft;
  • hoge niet-recurrente kosten aangeven;
  • een omzet hebben die moeilijk verklaarbaar is (t.o.v.; andere vennootschappen in de sector, of t.o.v. andere boekjaren;
  • werden opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering doorgevoerd heeft.