Bestuurder-werknemer in het nieuwe vennootschapsrecht

Bestuurder-werknemer in het nieuwe vennootschapsrecht

Volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag het mandaat van bestuurder enkel nog onder een zelfstandigenstatuut uitgeoefend worden. Dit belet echter niet dat een bestuurder daarnaast nog loontrekkende is in de bestuurde vennootschap.

Hierbij zorgt u best voor een duidelijk onderscheid tussen beide functies door:

  1. te voorzien dat de betrokkene als vennootschapsmandataris geen bevoegdheid heeft naar personeelszaken en werkgeversgezag toe (bv. hieromtrent ook niet kan stemmen binnen het bestuursorgaan) door het aanduiden van een andere bestuurder die verantwoordelijk is voor het werkgeversgezag / personeelszaken. Zo kan er worden aangetoond dat de loontrekkende zijn functie uitoefent in een band van ondergeschiktheid.

 

  1. een schriftelijke mandaatovereenkomst en werknemerscontract op te stellen, met duidelijk onderscheiden takenpakket. Het stellen van rechtshandelingen is een bevoegdheid van een bestuurder terwijl het operationeel beheer van de onderneming als werknemer kan uitgevoerd worden. Het onderscheid, zoals vermeld in de overeenkomsten, dient in de praktijk strikt te worden nageleefd.

Mits de vervulling van de hierboven vermelde voorwaarden, en mits de realiteit daaraan beantwoordt, kunnen beide statuten verenigd worden.