Alternatieve vergoeding voor personeel

Alternatieve vergoeding voor personeel

Om het ‘cash for car’-budget aantrekkelijker te maken, kan u eventueel ook een vergoeding betalen aan personeelsleden die reclame van uw vennootschap op hun privé-wagen aanbrengen.

Het netto-inkomen dat het personeelslid hiermee verkrijgt wordt belast aan 30%, na de forfaitaire aftrek van 15% kosten. Dit wat betreft een roerend goed.

Een werknemer mag dit ook voor een onroerend goed doen (bvb. gevel van het woonhuis). De nettovergoeding wordt hierbij belast als divers inkomen na aftrek van 5% forfaitaire kosten aan 30%.

Het belastingtarief van 30% is in de meeste gevallen voordeliger dan loon.

Het is raadzaam om een aparte overeenkomst op te stellen en de vergoeding niet mee op te nemen in het loonpakket. Dit is van groot belang om te kunnen aantonen dat er geen loonheffingen ontdoken zijn, maar dat er wel degelijk een aparte vergoeding verleend wordt voor het voeren van publiciteit.

Kleine kanttekening, het voorwerp van de reclame moet kleiner dan 1m² zijn om ‘aanplakkingstaks’ te vermijden.