Landmeetkunde PLAN²

Landmeter regio Gent & Herentals voor schattingen, verkavelingen & stedenbouwkundig advies

Landmeetkunde

U kan bij PLAN² terecht voor opmetingen, schattingen, verkavelingen, stedenbouwkundig advies, expertise en 3D scanning in de regio Gent en Herentals.

Opmetingen

Met veel zorg werken wij aan uw opmetingsplan voor zowel bouwen als verbouwen, ontwerpen als conserveren. Wij werken zowel 2D als 3D, met een aangepast plan naar uw wensen en met de gevraagde graad van detail. Ook kunnen wij conform de GRB skeletbestekken opmeten en opleveren.

Afpaling

Een grens ondubbelzinnig vastleggen vergt meer dan een grenspaal, een onderzoek gaat hier aan vooraf. PLAN² zoekt voor u bij verschillende bronnen naar ontegensprekelijk bewijs van grenzen en werkt altijd volgens de deontologie van de landmeters!

Maatvoering

Ook maatvoering is ons zeker niet vreemd. Op basis van zelf opgemeten gegevens of door u aangeleverde uitvoeringplannen zetten wij de gevraagde zaken uit. Dit alles uiteraard naar de nauwkeurigheden die u wenst en die de situatie vraagt of toelaat.

Plaatsbeschrijving, schatting & expertise

Al deze zaken worden bij PLAN² met zorg behandeld. Wij steken tijd en energie in plaatsbezoeken, opvragen vergelijkingspunten, evolutie van de markt enz. Hierdoor bekomen we als resultaat objectieve verslagen waarmee de klant over een degelijk dossier beschikt.

Verkavelingsvergunning & verkavelingswijzigingen

Een verkavelingsaanvraag vergt meer dan een handtekening, wij zorgen dat u enkel het laatste hoeft te doen, het volledige dossier kunt u aan PLAN² overlaten! Ook bestaande verkavelingsontwerpen aanpassen aan nieuwe wensen, huidige toestand of in overleg onderzoeken naar interessantere mogelijkheden dan het origineel ontwerp.

Opmaak rooilijn- en onteigeningsplannen

Dit voor zowel studie-/ingenieurkantoren als gemeentebesturen en andere overheidsdiensten.

Diverse administratieve dossierafhandeling

Bv eenvoudige dossiersamenstelling regularisatie bouwvergunning, statistiek van de bouwvergunningen Model II, opmaak compensatiedossier bij verkaveling van geheel of ten dele beboste grond, aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken,… Voor al uw stedenbouwkundige adviezen kunt u bij PLAN² terecht.

3D-Laserscanning

Een 3D scan maken kan een serieuze tijdbesparing opleveren, zonder de gevraagde precisie te vergeten. Een volledig gedetailleerde puntenwolk is een uitstekende basis met alle informatie die nodig kan zijn voor bijvoorbeeld; bestaande Architectuur, Landschapsontwikkeling, Volume berekeningen, Digitale omgevingscans, Crime Scene Investigation, Game development, enz…

Overige

Gezien onze samenwerkingsverbanden met diverse beroepsdoelgroepen beschikken wij over een uitgebreid aantal mogelijkheden die u kunnen helpen uw project te realiseren. Aarzel niet ons te contacteren met uw plannen en wij helpen u verder!