Verplichte informatie

Verplichte informatie

Kinesitherapeut De Baerdemaecker Marc
RIZIV-nummer: 5/17303/95/522
Ondernemingsnummer: BE 0842291580                                                                                 

Adres vestigingseenheid: Madrigaalstraat 3 bus 102, 2200 Herentals
Telefoonnummer: 014/23 59 43 ; 0476/373143
Website: www.kinetals.be

 E-mailadres: kinemarcensofie@telenet.be

Adres maatschappelijke zetel: Herenthoutseweg 46, 2200 Herentals

Rechtsvorm: BVBA

 Beroepsverzekering: AMMA


Lid van een beroepsvereniging?  “Lid van Axxon, Beroepsvereniging voor kinesitherapeuten. Meer info: www.axxon.be”

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie – Pelikaanstraat 4, 2018 Antwerpen

Verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels: geconventioneerd ( rizivtarieven)

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.