Lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding. 

Het lichaam is in optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Behandelbare klachten:

 • zwellingen (oedeem): na een operatie, ongeval of na wegnemen van lymfeklieren
 • spierpijnen of spierletsels
 • dystrofieën
 • klachten aan het zenuwstelsel b.v. gezichtsverlamming, migraine
 • klachten als gevolg van stress; b.v.:
  • slapeloosheid
  • concentratieverlies
  • constipatie
  • hoofdpijn
  • vruchtbaarheidsproblemen
 • keel-, neus- en ooraandoeningen
 • huidproblemen; b.v. acne, littekens, chronisch eczeem
 • bloedcirculatiestoornissen
 • orgaanklachten

Respiratoire kinesitherapie

Bij bronchitis en COPD blijven er te veel slijmen (mucus) in de luchtwegen zitten en dit kan evolueren tot een infectie. Bij deze patiënten gaan we autogene drainage toepassen. Autogene drainage is een respiratoire drainagetechniek waarbij men op een gecontroleerd niveau gaat in – en uitademen. Door op specifieke longvolumes te gaan ademen, ontstaan er drukverschillen binnen de luchtwegen, welke resulteren in de mobilisatie van de slijmsecreties naar boven toe. Doelgroep:
Pediatrische (kinderen) en volwassen patiënten, zowel obstructieve en restrictieve aandoeningen als pre- en postoperatieve patiënten met hart- of longaandoeningen.


Respiratoire revalidatie

Chronische longaandoeningen zoals COPD gaan vaak gepaard met slechte(re) fysieke conditie door de gedaalde respiratoire functies en verminderde spierkracht. Hierdoor richt de respiratoire kinesitherapie zich op kracht- en duurinspanningen om de inspanningscapaciteit te verbeteren om zo de levenskwaliteit en algemene toestand te verbeteren.

Patiënten met een longaandoening zijn vaak kortademig en kunnen daardoor minder fysieke inspanningen leveren. Op de respiratoire revalidatie leer je - met behulp van aangepaste revalidatie en kinesitherapeutische technieken - jouw inspanningsmogelijkheden opnieuw verhogen. De revalidatie focust zich op een individuele aanpak en verbeteringen op lange termijn, zoals:

 • optimaliseren van de therapie
 • een verbeterde algemene conditie
 • het voorkomen van een ziekenhuisopname
 • meer controle over jouw ziekte
 • het herwinnen van jouw vertrouwen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten en het hernemen van sociale contacten

Cardiale revalidatie

De cardiale revalidatie is gericht op een verbetering van de inspanningscapaciteit, na een hart- of vaatprobleem. Om uw herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kreeg u het advies van uw arts om te starten met een individueel progressief revalidatieprogramma. 
Met de hartrevalidatie willen we u helpen zo snel mogelijk weer beter te worden zodat u uw werk en hobby’s kunt hervatten.

Het programma is niet enkel uw herstel bevorderen, maar ook helpen om nieuwe problemen te voorkomen.


Pelvische Reëducatie

Wat is Bekkenbodemreëducatie of Pelvische Reëducatie?

 • Hebt u soms moeite om uw urine op te houden of geraakt u niet tijdig op het toilet?
 • Verliest u wel eens enkele druppels urine bij het hoesten en niezen of het heffen en tillen?
 • Hebt u het moeilijk om een windje te onderdrukken of stoelgang op te houden? Of moet u anderzijds hevig persen om naar het groot toilet te gaan?
 • Hebt u soms pijn tijdens seksuele betrekkingen?
 • Hebt u soms een zwaar gevoel in de intieme zone en voelt het alsof er iets gezakt is?

Al deze vervelende klachten kunnen wijzen op verzwakte bekkenbodemspieren of een fout gebruik van deze spieren.

Wat zijn de bekkenbodemspieren?

De bekkenbodem bestaat uit spieren die liggen tussen het schaambeen en het staartbeen. Ze sluiten het bekken aan de onderkant helemaal af, maar bij de vrouw lopen er wel drie openingen door, namelijk de plasbuis, de vagina en de aars.

Waarvoor dienen ze?

 • Ze bieden steun aan de organen in het bekken. Ze vormen een soort veerkrachtige hangmat voor de ingewanden.
 • Ze dragen bij aan de stabiliteit van het bekken en de wervelkolom.
 • Ze kunnen de urinebuis en de anus openen en sluiten. Door bewust de spieren op te spannen, kunnen we voorkomen dat we ongewenst urine of stoelgang verliezen (incontinentieproblemen) of windjes lossen.
 • Ze hebben een rol in de seksuele beleving.

Als er zich een probleem voordoet met deze bekkenbodemspieren spreekt men over 'bekkenbodemdysfuncties'.

Symptomen of klachten die daarbij horen zijn:

 • urineverlies
 • het verlies van stoelgang
 • windjes niet kunnen onderdrukken
 • moeilijke stoelgang (obstipatie)
 • niet te onderdrukken drang om te plassen en/of te ontlasten
 • moeite met uitplassen
 • pijn in de onderbuik en/of intieme zone
 • verzakking van blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn bij betrekkingen

Behandeling

Bekkenbodemkinesitherapie of bekkenbodemreëducatie is gericht op een goede beheersing van de bekkenbodem. Samen met een aangepaste houding en leefgewoonten, kunt u met deze behandeling bekkenbodemklachten beperken, behandelen en zelfs vermijden. Als u leert hoe u de bekkenbodemspieren bewust kan op- en ontspannen, kunt u deze spieren gemakkelijk en regelmatig trainen.

Door dagelijks deze eenvoudige oefeningen uit te voeren, kan u de kwaliteit van uw bekkenbodem op lange termijn bepalen en verkleint u de kans op bekkenbodemdysfunctie op latere leeftijd.

Ook voor en na operaties aan de blaas, baarmoeder of prostaat is bekkenbodemreëducatie een belangrijk onderdeel van de multidisciplinaire behandeling.

 • Tijdens de zwangerschap, na de bevalling, na chirurgische ingrepen en/of na de menopauze kunnen er zich problemen voordoen t.h.v. de bekkenbodem.
 • Vrouwen, die een of meer kinderen hebben gekregen, hebben later een grotere kans op problemen met de bekkenbodem, omdat er door de zwangerschap en bevalling een verzwakking kan ontstaan in de bekkenbodem.

Deze bekkenbodemklachten zijn vervelend en hebben effect op de kwaliteit van leven.

In de volgende gevallen loopt u ook een groter risico op bekkenbodemproblemen:

 • Wanneer uw moeder een verzakking heeft;
 • Na een vaginale bevalling van een baby met een geboortegewicht boven de 4000 gram;
 • Na een vacuüm- of tangverlossing;
 • Na een derde of vierde graadsruptuur van de anale sfincter;
 • Wanneer u rookt;
 • Wanneer u fysiek zwaar werk hebt;
 • Als u last hebt van obstipatie;
 • Als uw BMI hoger is dan 30.

Elke verzwakking van de bekkenbodem- en buikspieren vermindert het vermogen om een drukverhoging in de buikholte gepast op te vangen waardoor o.a. het sluitingsmechanisme kan falen telkens men lacht, hoest, niest, iets tilt of springt.


Kinesitherapie

Algemene aandoeningen die kunnen behandeld worden met kinesitherapie:

  • urinaire problemen
   • urineverlies: stressincontinentie, urge-incontinentie, mixed
   • moeilijk kunnen plassen
   • verzakking (prolaps)
   • chirurgische ingreep
  • darmproblemen
   • verlies van stoelgang
   • moeilijk kunnen onderdrukken van windjes
   • moeilijke stoelgang (constipatie)
   • pijnklachten
   • verzakkingen (prolaps)
   • chirurgische ingreep

Mogelijke kinesitherapeutische behandelingen:

   • littekenmassage
   • relaxatie: algemeen en/of specifiek bekkenbodem
   • bekkenbodemspieroefeningen
   • drank- en plasadvies
   • voedingsadvies
   • elektrostimulatie
   • biofeedback
   • ballontherapie
   • houdingscorrectie/core stability training

Perinatale Kinesitherapie

Wat?

Tijdens een zwangerschap ondergaat het lichaam van de zwangere vrouw veel veranderingen. Zwangerschapskinesitherapie (prenatale kinesitherapie) helpt u om die veranderingen beter op te vangen en u daarna ook optimaal voor te bereiden op de bevalling. Het gaat hier om veranderingen in houding, soepelheid, evenwicht, stabiliteit, spierkracht, beweeglijkheid, bloedcirculatie, ademhaling en ontspanning.

Hoe?

U leert onder meer ook ontspanningsoefeningen, houdingsoefeningen, ademhalingstechnieken en persoefeningen om de baby uit te drijven en tegelijk het bekken, de bekkenbodem en de baby te beschermen tijdens de bevalling. U krijgt informatie over massages, houdingen en allerlei hulpmiddelen. Er wordt extra aandacht besteed aan het oefenen van de bekkenbodemspieren. Deze spieren worden tijdens de zwangerschap zwaar belast en moeten ook daarna opnieuw versterkt worden. Sommige vrouwen hebben tijdens de zwangerschap al af en toe last van urine- of stoelgangverlies. Andere vrouwen merken dan weer weinig of niets van deze belasting op de bekkenbodemspieren.

Toch heeft elke vrouw er baat bij om de bekkenbodemspieren bewust te oefenen. Zo raden wij aan deze spieren al bewust te leren gebruiken tijdens de zwangerschap. Preventie is hierbij heel belangrijk.

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van klachten van en rond hun bekken en lage rug. Bewegen en belasting hebben een invloed op deze klachten. Vaak verdwijnen deze klachten weer na de bevalling, maar soms blijven ze langdurig aanhouden. Andere namen voor deze klachten zijn peripartum bekkenpijnsyndroom, zwangerschapsgerelateerde lage rug en bekkenklachten, bekkeninstabiliteit, etc. Postnatale kinesitherapie leert u rekening te houden met de verminderde belastbaarheid van het bekken.

Samengevat:

Tijdens prenatale kinesitherapie wordt er gewerkt aan de volgende doelstellingen:

   • Bewustmaking van lichaamsveranderingen in:
    • houding/ core stability
    • ademhaling
    • bekken
    • bekkenbodem
   • Stimuleren van gezonde sportieve activiteiten
   • Voorbereiding tot bevallen
    • uitleg over het verloop van de bevalling
    • ademhalingsoefeningen
    • ontspanningsoefeningen
    • arbeidshoudingen
    • pershoudingen en perstechnieken
   • Behandelen van klachten tijdens de zwangerschap
    • rugklachten en bekkenpijn
    • klachten ter hoogte van de bekkenbodem
    • massage en lymfedrainage bij oedeem van de benen

Postnatale kinesitherapie

Wat?

De postnatale kinesitherapie in de kraamperiode is gericht op de bewustwording en het versterken van de bekkenbodem-, buik- en bekkengordelspieren om zo een goede stabiliteit en een juiste houding aan te nemen.

Tijdens de zwangerschap (door het toegenomen gewicht van de baby op de bekkenbodem) en na een (vaginale) bevalling verliest de bekkenbodem aan kracht en uithouding: de spieren zijn vermoeid en uitgerokken en kunnen zelfs gescheurd of ingeknipt zijn. Soms worden de spieren ook niet correct of niet op het goede moment gebruikt. Dit allemaal kan leiden tot urineverlies, stoelgangproblemen, het verlies van stoelgang, windjes niet kunnen onderdrukken, obstipatie, pijn in de onderbuik, verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen en pijn bij betrekkingen.

Een veel voorkomende klacht tijdens en na de zwangerschap is bijvoorbeeld inspanningsincontinentie. Daarbij verliest de vrouw enkele druppeltjes urine tijdens hoesten, niezen, lachen, tillen en andere activiteiten waarbij de druk in de buikholte toeneemt. Deze bekkenbodemklachten hebben effect op de kwaliteit van leven. U durft bijvoorbeeld niet meer uw kinderen achternalopen of eens lekker te dansen op een feestje uit angst om urine te verliezen. Door een goede beheersing van de bekkenbodem, samen met een aangepaste houding en leefgewoonten, kunt u dit verlies beperken of zelfs vermijden.

Hoe?

Kinesitherapeuten, gespecialiseerd in bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie kunnen u gerichte informatie geven over de bekkenbodem en u leren de bekkenbodemspieren op een juiste manier samen te trekken en te trainen. Meer dan 50 % van de vrouwen kunnen de bekkenbodemspieren niet op een correcte manier op- en ontspannen. Dit is nochtans eenvoudig aan te leren en absoluut noodzakelijk om thuis regelmatig verder te oefenen (u mag ze wel 40 tot 60 keer per dag opspannen).

Het dagelijks uitvoeren van deze eenvoudige oefeningen, kan de kwaliteit van uw bekkenbodem op lange termijn bepalen en de kans op incontinentie op latere leeftijd verkleinen.

Schaam u dus zeker niet over deze veel voorkomende klachten, maar spreek erover met uw gynaecoloog of bekkenbodemspecialist en oefen uw bekkenbodemspieren! Ook na 4-6 weken, bij de start van de postnatale intense oefentherapie, blijven de houdings- en stabiliteitsoefeningen samen met de bekkenbodemspieroefeningen steeds de basis.

Samengevat:

Tijdens prenatale kinesitherapie wordt er gewerkt aan de volgende doelstellingen:

 • Bekkenbodemreëducatie: sluitfunctie, stabiliserende functie, ondersteunende functie, seksuele functie
 • littekenbehandeling na keizersnede
 • Verstevigen van de buik- rug en bekkengordelspieren
 • Houdingscorrectie
 • controle lichaamsgewicht door voornamelijk conditietraining, voedingsadvies
 • Behandelen van een eventuele diastasis recti (opening tussen de buikspieren)
 • Preventie postnatale klachten

Met een voorschrift van een arts krijgt u enkele sessies perinatale kinesitherapie (pre en postnatale kinesitherapie) terugbetaald. Informeer zeker of de therapeut vertrouwd is met zwangerschapsbegeleiding


Psychomotoriek

 • Motorische problemen:
  • Kinderevalidatie na breuken en/ of operaties
  • Ontwikkelingsbegeleiding en – stimulatie bij baby’s en bij peuters met een algemene ontwikkelingsachterstand, bv. moeilijkheden bij het leren zitten, kruipen, staan, stappen, ...
  • Algemene problemen met de grove motoriek: evenwicht, coördinatie, balvaardigheid,...
 • Psychomotorische problemen
  • Fijnmotorische en grafomotorische problemen: tekenen, knippen, handvaardigheid, schrijfmotoriek, ...
  • Visuomotorische en visueel ruimtelijke problemen: werkveld, oog/handcoördinatie, lateralisatie, ...
  • Aandacht – en concentratieproblemen: werkhouding, taakspanning ,...

Typ10/2