Verplichte informatie

Verplichte informatie

 Kinesitherapeut Roeymans An
 RIZIV-nummer: 5/28798/46/521
 Ondernemingsnummer: BE 00815704771                                                                                  

 

 Adres vestigingseenheid: Madrigaalstraat 3 bus 102, 2200 Herentals
 Telefoonnummer: 014/23 59 43 ; 0496/24 47 85
 Website: www.kinetals.be

 E-mailadres:   roeymans.an@telenet.be

Adres maatschappelijke zetel: Beukenlaan 48, 2200 Herentals

Rechtsvorm: éénmanszaak

Beroepsverzekering: AXA Belgium
Lid van een beroepsvereniging? “Lid van Axxon, Beroepsvereniging voor kinesitherapeuten. Meer info: www.axxon.be”;

lid van BICAP, meer info: www.bicap.be; lid van abkr/ bvrk, meer info: www.abkr-bvrk.be; lid van MLDV, meer info www.mldv.be

www.abkr-bvrk.be

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie – Pelikaanstraat 4, 2018 Antwerpen

Verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels: geconventioneerd ( rizivtarieven)

 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.