Verplichte informatie

Verplichte informatie

 Kinesitherapeut Asselman Sofie (geconventioneerd)

Beroepstitel: Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Visum nr: 2008/87957)
 RIZIV-nummer: 5/37270/13/527
 Ondernemingsnummer: BE 0722785305                                                                                 

 Adres vestigingseenheid: Madrigaalstraat 3 bus 102, 2200 Herentals
 Telefoonnummer: 014/235943  of  0478/678966
 Website: www.kinetals.be

 E-mailadres:  sofie_asselman@hotmail.com

Adres maatschappelijke zetel: Lichtaartseweg 198, 2200 Herentals

Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap

 Beroepsverzekering: AMMA

Lid van een beroepsvereniging? Lid van Axxon, Beroepsvereniging voor kinesitherapeuten. Meer info: www.axxon.be

                                                           Lid van BICAP. Meer info: www.bicap.be

                                                           Lid van MLDV. Meer info: www.mldv.be

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie, pelikaanstraat 4, 2018 Antwerpen.

Verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels: geconventioneerd ( rizivtarieven)

 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.