Fotoalbums

Hondenhotel Sprinkel

Kleinschalig hondenhotel in Genk met een groot hart voor je hond.

Heidi Daniëls is mijn naam en Sprinkel is mijn droom, een kleinschalig hondenpension gelegen in Genk. Zolang ik mij kan herinneren maken honden deel uit van mijn leven. Vanuit deze passie is Sprinkel ontstaan. In 2009 heb ik bij Zodiac de opleiding gedragsdeskundige met succes afgerond. Mijn diploma van dierenpensionhouder heb ik in 2017 bij Syntra behaald. 2017 was voor mij een bijzonder jaar omdat ik op 1 juli Sprinkel officieel mocht openen en op 11 augustus 2017 ontving ik de officiële erkenning van de Vlaamse overheid.

A dream came true!

Sprinkel staat ervoor dat elke hond, met zijn eigenheid, de beste zorg krijgt in afwezigheid van zijn baasjes. Duidelijke communicatie met het baasje is daarbij van groot belang. Goede afspraken maken gelukkige honden en baasjes met een gerust gemoed.

Bij Sprinkel kunnen maximum 8 gasthonden tegelijk opgevangen worden. Op die manier is het nooit té druk voor de gasthonden én voor mij, zodat zij elk voldoende individuele aandacht krijgen. Zij verblijven in veilige, hygiënische, verzorgde, verwarmde binnenkennels. Zelfs als het buiten té warm is, kunnen de gasthonden in de binnenkennels genieten van een verkoelende airco-installatie!

Gasthonden die het gewoon zijn om buiten te slapen, krijgen daartoe een heel ruim buitenverblijf en uiteraard hebben we de mogelijkheid om de gasthonden te laten genieten van de buitenlucht in speelweides, die kunnen worden afgesloten van elkaar, maar die ook kunnen verbonden worden.

Kortom, onze gasthonden zijn bij Sprinkel echt te gast! Contacteer ons voor meer informatie.

Sprinkel is gegroeid!

Naast het hondenhotel kan je nu bij ons terecht voor natuurlijke voeding, verzorging en ondersteuning.

Ik heb gekozen om de natuurlijke voeding van CANIS PURUS aan te bieden.
Onze natuurlijke verzorgingsproducten komen van LILA LOVES IT.
Zowel privé als in ons hondenhotel werk ik met Essentiële Oliën van YOUNG LIVING.

Deze voeding, verzorgingsproducten en essentiële oliën vragen een woordje uitleg. Om deze reden heb ik gekozen voor een fysieke mini-winkel bij Sprinkel. Wil je graag meer info, aarzel niet en maak een afspraak. Tijdens onze afspraak krijg je advies en elke vorm van info die je wenst.

Foto's

Video's

Hondenhotel Sprinkel

Recensies

Ηеllо аll, guуѕǃ Ι know, my mesѕаgе may bе too spесіfic,
Βut my sіѕtеr found nicе man hеre and they marriеd, ѕо how abоut mе?ǃ :)
Ι am 25 yеarѕ old, Linа, frоm Romаniа, I know Еnglish аnd Gеrman languageѕ аlѕo
Аnd... I havе speсifiс diseаsе, nаmеd nуmphоmаnіа. Ԝho know whаt іs thiѕ, саn undеrstand mе (bеttеr tо ѕay it іmmedіatеly)
Αh уеѕ, I сook verу tаѕtу! and Ι lоve not оnly соok ;))
Im rеal gіrl, nоt рroѕtitute, аnd lоokіng for ѕеriоus аnd hot relatiоnѕhiр...
Anywаy, уou cаn fіnd mу рrofilе hеrе: http://filqueflowmacus.tk/user/10362/
- Linagync
Неllo аll, guyѕǃ Ι know, my mеsѕаge may be toо speсifіc,
But mу siѕter fоund nice man here and theу mаrrіеd, ѕo hоw аbout me?ǃ :)
I аm 25 yеаrs оld, Κаrіna, from Romаnіa, Ι knоw Еnglish and Gеrmаn lаnguаgеѕ alѕo
Аnd... I havе ѕреcіfіс diseаse, nаmеd nуmрhоmania. Ԝho know whаt іs thіs, саn undеrstand mе (better tо ѕау it іmmedіately)
Аh уеs, I coоk vеry tastуǃ аnd Ι lоvе not only coоk ;))
Ιm real gіrl, nоt prоѕtitutе, аnd lookіng fоr ѕеriоuѕ and hоt rеlatіonshіp...
Anуwау, уou can fіnd my рrоfіlе hеre: http://cavatanaver.cf/user/66416/
- Karinagync
meer recensies

Contact

Hondenhotel Sprinkel

Melbergstraat 18, 3600 Genk
  • Hondenhotel
  • Hondenpension
  • Hondenverzorging
  • Hondenvoedsel
Maandag Open
Dinsdag Open
Woensdag Open
Donderdag Open
Vrijdag Open
Zaterdag Open
Zondag Gesloten