Wat mis ik de vanzelfsprekendheid van alledag met al zijn mogelijkheden.

Wat mis ik de vanzelfsprekendheid van alledag met al zijn mogelijkheden.

Ben je opnieuw technisch werkloos? Werk je van thuis uit en lopen je rol als ouder en als werknemer nu door elkaar omdat je kinderen geen activiteiten meer buitenshuis kunnen doen? Heb je minder sociale contacten en valt de positieve afleiding van sport, theater, film of een cafébezoek weer weg?

Wat mis ik de vanzelfsprekendheid van alledag met al zijn mogelijkheden.

Ik dacht na een warme zomer voorbereid te zijn op de strenge regels die nodig zijn om de evolutie van het coronavirus onder controle te houden maar niets is minder waar. Net zoals in maart merk ik dat ik me weer terugtrek en mijn focus verleg naar mijn gezin. Omdat er zoveel verandert probeer ik structuur in mijn leven te krijgen en orde op zaken te stellen, iets wat ik niet opzoek als alles zijn gewone gang gaat. Ik ben ook tekenmateriaal, zeepsteen en materiaal om het te bewerken  gaan halen om me creatief uit te leven nu we weer nieuwe manieren moeten zoeken om ons te ontspannen en goed voor ons zelf te zorgen.

Heb jij ook meer nood aan structuur? Het is één van de strategieën om stressvolle situaties het hoofd te bieden. Je kan zowel thuis als op het werk afspraken maken wie voor wat verantwoordelijk is en wat je voor elkaar kan betekenen. Je kan onderzoeken hoe je elkaar wat meer ruimte kan geven of hoe je elkaar kan helpen in deze uitzonderlijke situatie. Het zijn zaken waar je nu meer rust door kan creëren en angst kan verminderen. Naast structuur is ook zelfzorg en het erkennen van jouw behoeften en die van je omgeving een strategie om met stressvolle situaties om te gaan. Goed voor jezelf zorgen en ontdekken wat je ontspanning brengt zorgt ervoor dat je meer veerkracht hebt om met je dagelijkse verantwoordelijkheden om te gaan of een nieuwe invulling te vinden waar je van betekenis kan zijn.

Word jij ook onrustig van de onzekerheden? Of voel je je ontredderd? Het zijn normale gevoelens in een ongewone en ongekende situatie. Structuur en zelfzorg kunnen je dan helpen. Je kan niet gewoon blijven doorgaan zoals je altijd deed en dus moet je weer op zoek gaan naar wat er wel nog mogelijk is en nodig is, nieuwe “covidproof” hulpbronnen ontdekken in jezelf en je omgeving om zo met de stress die met al de veranderingen en beperkingen gepaard gaan om te kunnen gaan.

Ik wil je graag handvaten aanreiken en samen onderzoeken welke factoren ervoor zorgen dat je in deze turbulente tijd kan stabiliseren en groeien. Denk je dat een persoonlijke begeleiding hierbij van pas komt? Neem gerust contact op om te bespreken hoe we jou samen kunnen versterken.