Werkloos en toch als zelfstandige opstarten

Werkloos en toch als zelfstandige opstarten

Werkloos en toch als zelfstandige opstarten

Een persoon die al een werkloosheidsuitkering geniet, kan onder bepaalde voorwaarden een activiteit als zelfstandige in bijberoep opstarten. Deze regeling wordt ook wel ‘springplank naar zelfstandige’ genoemd. Vroeger kon men deze 2 activiteiten enkel cumuleren als men al zelfstandige in bijberoep was vooraleer een werkloosheidsuitkering te genieten.

Deze voorwaarde vervalt nu, maar er zijn wel nog grenzen ingebouwd:

  • De combinatie zal slechts mogelijk zijn gedurende 12 maanden vanaf de aanvang van de zelfstandige activiteit
  • Als de persoon volledig werkloos is, mag de werkloosheid niet het resultaat zijn van de stopzetting of de vermindering van het werk als loontrekkende om het voordeel van de cumul te bekomen
  • Men zal een werkloosheidsuitkering niet kunnen combineren met een zelfstandige activiteit die in de voorbije 6 jaar al als hoofdberoep werd beoefend
  • De zelfstandige activiteit heeft een bijkomstig karakter

Vergeet ook niet je inkomsten te beperken. Jouw uitkering wordt namelijk verminderd met het bedrag van je inkomsten dat het grensbedrag van 4 361,74 euro (bedrag 2017) overschrijdt.