Uw laatste sociale bijdragen voor 2023 zeker op tijd betalen!

Uw laatste sociale bijdragen voor 2023 zeker op tijd betalen!

De sociale bijdragen zijn op tijd betaald wanneer ze uiterlijk op de laatste dag van het betreffende kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan waarbij u bent aangesloten. Voor de bijdragen van het vierde kwartaal is dat dus uiterlijk op 31 december 2023. Er is hoe dan ook een boete van 3% verschuldigd als u sociale bijdragen voor een bepaald kwartaal te laat betaalt. Bovendien komt daar nog eens 7% bij voor alle te laat betaalde sociale bijdragen van het vierde kwartaal. De sociale bijdragen van het vierde kwartaal te laat betalen, kost u dus 10% extra!

Een VAPZ is een fiscaal interessante manier om een extralegaal pensioen op te bouwen. De VAPZ- premies zijn namelijk aftrekbaar zoals de gewone sociale bijdragen. Het gaat hierbij dus om een aftrek tegen het marginaal tarief, dus meestal tegen 50%. Hierdoor betaal je ook minder sociale bijdragen. De aftrekbare premie bedraagt 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug, met een maximum van 3.859,40 EUR voor 2023.

Voor zelfstandigen die een sociaal VAPZ hebben afgesloten, is de premie groter, namelijk 9,40% van het inkomen van drie jaar terug, met een maximum van 4.440,43 EUR. Deze premies die in 2023 zijn betaald komen maar voor aftrek in aanmerking indien alle sociale bijdragen op tijd werden betaald. Daarnaast is het ook van belang om de sociale bijdragen op tijd te betalen indien u van plan bent om te veranderen van sociale kas op 1 januari 2024. Betaalt u de sociale bijdragen van het vierde kwartaal laattijdig, dan kan de overstap naar uw nieuwe sociale kas op 1 januari 2024 niet plaatsvinden.

Tenslotte kan je als eenmanszaak aanspraak maken op het belastingkrediet voor aangroei van eigen middelen. Het betreft hier een extra fiscale korting wanneer u investeert zonder ervoor te gaan lenen. Die korting bedraagt 10% met een maximum van 3.750,00 EUR, maar ook daarvoor geldt dat al uw sociale bijdragen betaald moeten zijn, anders verliest u deze extra korting in de fiscale aangifte.