Uitbreiding primostarter

Uitbreiding primostarter

Uitbreiding primostarter voor zelfstandigen die een activiteit opnieuw aanvatten na een arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 januari 2023 wordt het voordelige sociale bijdragenstelsel dat gedurende de eerste vier opeenvolgende onderworpen kwartalen van toepassing is voor primostarters, uitgebreid naar zelfstandigen die een zelfstandig hoofdberoep hernemen tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.

Dit is mogelijk nadat zij minstens twee opeenvolgende kwartalen hebben genoten van een gelijkstelling wegens ziekte, en dus minstens twee kwartalen geen sociale bijdragen moesten betalen. Met herneming van activiteit worden volgende twee situaties bedoeld:

  • zelfstandigen die van de adviserende geneesheer de toelating hebben gekregen om een activiteit uit te oefenen tijdens hun arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, of
  • zelfstandigen die een zelfstandige activiteit hernemen na een periode van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit zonder enige uitkering.

Zelfstandigen die dus progressief hun activiteit hernemen tijdens of onmiddellijk na hun arbeidsongeschiktheid/invaliditeit en die beperkte inkomsten ontvangen, zullen van deze nieuwe maatregel kunnen genieten en definitieve sociale bijdragen betalen o.b.v. een lagere minimumdrempel.

De voorwaarde dat de betrokkene geen zelfstandig hoofdberoep mag uitgeoefend hebben in de 20 kwartalen die voorafgaan, is in kader van deze maatregel niet van toepassing.