Tankt u fiscaal gezien nog tegen hetzelfde tarief?

Tankt u fiscaal gezien nog tegen hetzelfde tarief?

Indien u geen vennootschap heeft, dan waren uw beroepsmatige autokosten tot 2017 steeds voor 75% aftrekbaar. In de vennootschapsbelasting varieerde de aftrek daarentegen van 50% tot 120%, afhankelijk van de CO2 -uitstoot van de auto. Sinds 01.01.2018 is iedereen gelijk voor de wet en geldt deze laatste regeling ook voor wie geen BV heeft; voor auto’s die ‘gekocht’ werden vóór 2018, blijft de aftrek wel minstens 75% als u geen BV heeft.


Voor beroepsmatige brandstofkosten gold een apart regime tot eind 2017: zij waren steeds voor 75% aftrekbaar, dus ook voor wie een BV had. Dit verandert voorlopig niet: de brandstofkosten blijven m.a.w. nog steeds voor iedereen (met of zonder BV) voor 75% aftrekbaar, ongeacht de CO2 -uitstoot van de auto.


Een nieuwe formule vanaf 2020 voor de autokosten...


Vanaf 2020 wordt een nieuwe, meer verfijnde, maar ook strengere regel toegepast om het aftrekpercentage te bepalen dat minimaal 50% en maximaal 100% kan bedragen. Deze nieuwe methode geldt zowel voor vennootschappen als voor wie geen vennootschap heeft. Voor auto’s met een CO2 van 200 g/km of meer zal evenwel een vaste beperking van 40% gelden. Elektrische auto’s kunnen nog t.e.m. 2019 een aftrek van 120% genieten, maar vanaf 2020 wordt dat herleid tot
maximaal 100%. 


De nieuwe regeling zal niet alleen gelden voor de autokosten, maar ook voor de beroepsmatige brandstofkosten. Vanaf 2020 zal dus ook voor de brandstofkosten de aftrekbeperking variëren van 50% tot 100%. Ook vanaf 2020 blijft de aftrek minimaal 75% voor auto’s gekocht vóór 01.01.2018 als u geen BV heeft. Dit geldt zowel voor de auto- als voor de brandstofkosten.


In principe moet u uw brandstofkosten kunnen aantonen aan de hand van bewijsstukken. Het handigst is een tankkaart waarbij u elke maand een factuur krijgt, maar u kunt ook een ticketje nemen bij elke tankbeurt. In dat geval betaalt u het best met de kaart, zodat u een bijkomend bewijs heeft. Heeft u geen BV, dan heeft het beroepsmatige deel van de brandstofkosten enkel betrekking op de verplaatsingen voor uw praktijk. Uw woon-werkverkeer en privékilometers tellen dus niet mee. Doet u bv. 10.000 km voor uw praktijk, 10.000 km woon-werkverkeer en 10.000 km privé, dan moet u de aftrekbeperking toepassen op 1/3 van de totale kosten.


Als u geen BV heeft, aanvaardt de fiscus ook dat u de kosten raamt door de gemiddelde brandstofprijs, die jaarlijks door de fiscus bekendgemaakt wordt, toe te passen op het verbruik van uw beroepsmatige verplaatsingen. Deze methode is eenvoudiger, maar kan ook sneller aanleiding geven tot discussie met de fiscus...


Heeft u een BV, dan is steeds 100% van de kosten beroepsmatig. Dit wordt echter ‘gecompenseerd’ door het voordeel alle aard (VAA) waar u privé op belast wordt.