Sinds 1 september verplicht om een afbetalingsplan voor te stellen aan particuliere slechte betalers

Sinds 1 september verplicht om een afbetalingsplan voor te stellen aan particuliere slechte betalers

Als een consument zijn factuur niet correct betaalt, kan u hem een afbetalingsplan voorstellen. De klant mag dan de desbetreffende factuur in een aantal schijven aan u betalen. Hierbij is het steeds aan te raden om het aantal termijnen beperkt te houden tot maximum 6 maand.

Op het eerste gezicht lijkt een afbetalingsplan enkel maar voordelig voor de klant, maar niets is minder waar. Zo riskeert een onderneming geen enkele betaling te ontvangen wanneer die niet akkoord zou gaan. En naar de rechter stappen, kan vaak leiden tot langere procedures waarbij op het eind vaak toch nog een afbetalingsplan wordt toegekend.

Ook onder de nieuwe wet inzake schulden van consumenten die op 1 september in werking trad, bent u als bedrijf niet verplicht om aan een slecht betalende consument een afbetalingsplan voor te stellen. Stapt u echter naar een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau om een openstaande factuur in te vorderen, dan moet deze bij de verzending van een ingebrekestelling vermelden dat er kan verzocht worden om betalingsfaciliteiten indien de klant consument niet in staat is om het verschuldigde bedrag in één keer te voldoen.

Zelfs als de klant hierop reageert en effectief een afbetalingsplan vraagt, kan u als bedrijf nog steeds deze vraag weigeren. U moet dan wel binnen de 30 dagen een beslissing nemen anders stoppen de verwijlintresten vastgelegd in het schadebeding.

Tenslotte dien je als schuldinvorderaar ten minste één keer per jaar een overzicht te bezorgen van de reeds betaalde bedragen en het nog verschuldigde saldo aan de consument. Ook als de volledige schuld werd betaald, dien je de klant daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.