Praktijk huren met 21% BTW

Praktijk huren met 21% BTW

Sinds 01.01.2019 kan een nieuw gebouw dat professioneel gebruikt wordt, met BTW verhuurd worden. Wat als de verhuurder van uw praktijk dat zou voorstellen?


Het verhuren van een onroerend goed is in principe vrijgesteld van BTW, ook al bestaan er een aantal uitzonderingen op deze regel waarbij men wél verplicht is om BTW aan te rekenen. Hierbij denken we aan de verhuur van garages, magazijnen, kampeerplaatsen, gemeubeld logies zoals hotelkamers, safeloketten, de terbeschikkingstelling van gebouwen in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens en evenals de onroerende financieringshuur.


Sinds 01.01.2019 is er echter iets nieuws, meer bepaald de mogelijkheid of optie voor de verhuurder om BTW te rekenen op de huurprijs. Deze optie bestaat alleen als het gaat over de verhuur van gebouwen die professioneel gebruikt worden (dus niet bij verhuur aan een particulier). Ook al bent u bijvoorbeeld als arts in principe vrijgesteld van BTW, de optionele BTW is eveneens mogelijk voor een praktijkgebouw dat u huurt.


Zowel de verhuurder als de huurder moeten er in onderling overleg voor kiezen dat er BTW op de huurprijs gerekend zal worden. Indien de huurder hiervan niet wil weten, dan gaat het dus niet door. In principe kan het niet voor al lang bestaande gebouwen, vermits de optionele regeling alleen geldt voor nieuwe, nog op te trekken gebouwen en/of bij wijze van overgangsregeling voor prestaties die verricht zijn vóór 01.10.2018. Voor een praktijkgebouw dat u al jaren huurt, kan de verhuurder dus niet met de vraag komen .


Wat is nu het voordeel om te verhuren met BTW?


21% BTW rekenen op de huurprijs verhoogt enerzijds alleen maar die prijs zonder dat het de verhuurder zelf iets opbrengt, maar anderzijds biedt het hem het grotere voordeel dat hij de BTW die hij moet betalen op de aan het pand uit te voeren werken, in aftrek kan nemen. Wanneer hij verhuurt aan een professionele gebruiker met normaal recht op aftrek van BTW, is de deze verhoging van de huurprijs geen obstakel. Deze huurder kan de extra betaalde BTW op de huurprijs namelijk in aftrek brengen via zijn periodieke BTW-aangifte. 


Het is een heel ander verhaal wanneer de huurder bijvoorbeeld psychologe is, vrijgesteld van BTW. Voor deze persoon betekent deze 21% BTW een pure extra kost, waardoor deze er ook alle belang bij heeft om neen te zeggen tegen de verhuurder. De kans bestaat er natuurlijk in dat de verhuurder dan de voorkeur zal geven om aan iemand anders te verhuren...