Met de fiets naar het werk: gezond en voordelig

Met de fiets naar het werk: gezond en voordelig

Door je woon-werkverkeer niet met de auto maar wel met de fiets af te leggen, doe je niet alleen het milieu een plezier, je draagt ook bij aan het ontknopen van het mobiliteitsprobleem. 

De wetgever voorziet bovendien een super interessante vergoeding van € 0,24 per gefietste kilometer, volledig belastingvrij!

Is een fietsvergoeding dan zomaar een verworven recht?

Het is de werkgever die deze vergoeding kan toekennen. Het is namelijk een gunst, geen recht als werknemer. Voorziet de werkgever een fietsvergoeding in jouw arbeidsovereenkomst, dan kan hij ook bijkomende voorwaarden opleggen. Sommige werkgevers vragen hierbij dat je minstens de helft van je verplaatsingen op jaarbasis met de fiets aflegt om de fietsvergoeding toe te kennen.

Het is ook mogelijk om de fietsvergoeding te combineren met het openbaar vervoer. In dit geval krijg je een fietsvergoeding voor de effectief gefietste kilometers, ook als je al een tussenkomst in je abonnement voor het openbaar vervoer ontvangt.

Met welke fiets je naar het werk pendelt, maakt niets uit. 

Tot voor kort waren de speed pedelecs (die waarvoor je een helm, rijbewijs en nummerplaat nodig hebt) uitgesloten, maar dit is sinds mei 2017 rechtgezet. Jouw werkgever mag er steeds voor opteren om jou méér dan € 0,24 per gefietste kilometer te betalen.

De vrijstelling van belastingen en sociale bijdragen geldt echter slechts tot € 0,24. Alles daarboven zal bijgevolg wel worden belast. De € 0,24 per kilometer is fiscaal vrijgesteld en hoeft dus niet in de belastingaangifte worden opgenomen.