Met de auto op vakantie, hoe zit dat?

Met de auto op vakantie, hoe zit dat?

Rijdt u met een auto van uw bvba, dan zijn in principe alle kosten met betrekking tot de aankoop, het onderhoud en het gebruik van die auto aftrekbaar voor uw vennootschap. Zoals u weet, is het fiscaal aftrekbare percentage afhankelijk van de CO2 -uitstoot van uw auto, met uitzondering van de brandstofkosten. Die zijn in 2018 en 2019 nog voor 75% aftrekbaar, ongeacht de CO2 -uitstoot. 

Zijn er fiscale gevolgen door het ‘vakantiegebruik’ ervan?

Wanneer u de auto gebruikt heeft om op vakantie te gaan, kunt u de onderweg en ter plaatse gemaakte kosten van de tankbeurten ten laste van uw vennootschap leggen. Ook voor u privé zijn er namelijk geen fiscale gevolgen. Uw privé belastbaar voordeel is immers alleen gebaseerd op de cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot van de auto en staat volledig los van het aantal privékilometers dat u ermee rijdt.

Het is dus niet nodig dat u de autokosten tijdens uw vakantie privé betaalt. Zelfs als u dat zou doen, zijn ze niet eens meer als ‘eigen bijdrage’ aftrekbaar van uw privé belastbaar voordeel auto, waardoor u er absoluut niets mee wint.

Wat als u geen vennootschap heeft? Stel dat u op weg van en naar de Costa Brava en daar ter plaatse voor € 350 getankt heeft. Die brandstofkosten kunt u dan in 2019 voor 75% of voor € 262,50 fiscaal aftrekken, zij het dat al uw autokosten, dus ook uw brandstofkosten, maar aftrekbaar zijn in de mate dat u de auto beroepsmatig gebruikt. Is dat bijvoorbeeld 65%, dan kunt u dus in principe € 170,62 aan brandstofkosten aftrekken.

Uw autokosten, andere dan brandstofkosten, zijn sinds 01.01.2018 ook maar aftrekbaar in functie van de CO2 -uitstoot van de auto. Rijdt u echter met een auto vn vóór 01.01.2018, dan blijft de aftrek toch nog 75% voor inkomstenjaar 2018 en 2019.


Indien u tankbonnetjes van Frankrijk en Spanje in uw kosten steekt, dan weet uw controleur ook dat u in 2018 veel extra privékilometers deed. Een beetje rekenwerk van zijn kant zou er dan weleens toe kunnen leiden dat de door u toegepaste verdeelsleutel in uw nadeel herzien wordt, met alle gevolgen van dien!